Родос, Бастионът "Свети Георги" / Rhodes, St George Bastion

Бастионът „Свети Георги” е изграден на мястото на някогашната главна порта, която се намирала на пътя, който водел към пазара. През 1421-31г. са били изградени правоъгълна кула с портата и каменен мост. В средата на ХVв. за подсилване на портата там е бил изграден петоъгълен барбакан. През 1496г. по нареждане на великия магистър на ордена д’Обюсон портата е била затворена и бил изграден мощен бастион с неправилна форма срещу кулата. Първоначално изглежда бастионът е бил самостоятелно съоръжение, а едва по-късно по времето на великия магистър Филип Валиер дьо л’Ил-Адам през 1521-1522г. бил свързан с крепостната стена. При поправката на бастиона след нанесените поражения по него по време на обсадата през 1522г. парапета му не бил възстановен по същия начин, по който е бил преди да бъде повреден.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Родос, фотоалбуми / Rhodes, gallery