Родос, Оръдейната порта / Rhodes, Cannon Gate

Оръдейната порта, заедно с още две: „Свети Антоний” и „Д'Амбоаз” охранявали пътя, който извеждал до двореца на великите магистри. До 1522г. този участък бил отбраняван от великите магистри, но след втората турска обсада защитата била поверена на французите и германците, като там била границата между секторите им. Оръдейната порта е фланкирана от две кръгли кули със машикули и зъбери от типа „лястовича опашка”, а достъпа до нея е бил ограничен от рова, над който се преминава през мост. Оръдейната порта, както и другата „Свети Антоний” са били изградени при управлението на великия магистър де Ластик (1437-54). По времето когато орденът се ръководел от Д'Обюсон укрепленията били подсилени, а през 1512г. била направена и портата „Д'Амбоаз”.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Родос, фотоалбуми / Rhodes, gallery