Мюнхен, Карловата порта / Munich, Karlstor

Карловата порта е била една от петте главни порти на Мюнхен заедно с най-добре запазената източна Изартор, югозападната Зендлигертор, Ангертор и Швабингертор. До 1791г. портата е носела името Нойхаузертор и е била най-западния вход към града.
Между 1285-1347г. съществуващите стени били подсилени с втора отбранителна линия. Портата Нойхаузер се споменава в документи още от 1302г. Тя е носела името на съседното село през което минавал пътя водещ към града.
Пред портата е имало ров, като едно негово разклонение ограждало и предмостовото укрепление. За да се преминело през портата пътя минавал по малък дървен мост над малкото разклонение на рова, след което се влизало в предмостовото укрепление – барбакан, от който вече се стигало до каменния мост водещ към портата. След моста се преминавало през запазената до днес част от портата състояща се от проход фланкиран от две кули, след което имало кула-порта с втора стена.
В началото на ХVІв. вътрешната крепостта стена постепенно била премахната. През 30-годишната война курфюрста разпоредил отбранителната система да се модернизира, за да може да противостои на артилерийския обстрел. Старите стени останали, но всички съоръжения извън тях били премахнати или преустроени, вкл. барбакана, като вместо тях били изградени бастиони.
През 1791г. портата била преименувана на Карлстор в чест на баварския курфюрст Карл Теодор.
През 1857г. барутът съхраняван в главната кула-порта експлодирал и тя била сериозно повредена, като се наложило да бъде съборена.
През 1861-1862г. Арнолд Зенети преустроил портата в неоготически стил.
Заради нарасналия трафик старите проходи на портата, които са били по-ниски и по-тесни от сегашните били увеличени на ширина и височина. При оформянето на пешеходната зона през 1972г. е бил открит таен изход изграден с тухлена зидария. Площадът пред портата се нарича Карлсплатц (Карлов площад), като е известен също и като Щахус.
Начало/ Home
Галерии/Gallery
Мюнхен, фотоалбуми / Munich, gallery