Ефес, крепостта "Свети Богослов" / Ephesus, fortress "St. Theologian"

На хълма Аясолук е възникнало поселище още през ІІІхил. пр.н.е. Недалеч от базиликата „Св. Йоан” е било открито гробище от микенската епоха (1500-1400г. пр.н.е.). През бронзовата епоха Ефес е бил център на малка карийска държава. През Хв. пр.н.е. на хълма Аясолук е била основана гръцка колония, създадена от йонийци от Атина. През 650г. градът и храмът на Артемида са били превзети и разрушени от кимерийците. Около 560г. градът бил превзет от лидийския цар Крез. След като Крез бил победен от персите, ге подчинили през 547г. пр.н.е. йонийските градове, сред които и Ефес. През 290г. пр.н.е. градът попаднал под властта на Александровия военачалник Лизимах. Той го преименувал на името на жена си Арсиноя, изместил центъра на града на планината и построил ново пристанище. През 614г. Ефес бил разрушен от земетресение. Наред с това речните наноси отдалечили морето от градът, което се отразило неблагоприятно на търговията и настъпил стремителен упадък на селището. Когато градът бил завзет от селджуките през 1090г. той вече бил малко селце. През 1100г. Византия си възвърнала контрола над региона, като преименувала селището на Агиос Теологос в чест на св. Йоан Богослов. През 1304г. селището било завладяно отново от селджуките, а през 1390г. бил присъединен към османската империя. През 1914г. Аясолук бил преименуван на Селчук.
Крепостта „Свети (Йоан) Богослов” ( гр. „Агиос Теологос”, от него произлиза тур. Аясолук) в Селчук затваря пространството между базиликата „Свети Йоан” и цитаделата (тур. „Ич кале”). Във връзка с арабската инвазия през VІІ-VІІІ век е била издигната крепост с 20 кули около базиликата „Свети Йоан”. При направата на южната порта, външната й фасада била декорирана с вторично употребени антични релефи. Крепостните стени са направени от редуващи се пояси от тухли и камъни.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz