Ефес, храм на Адриан / Ephesus, Temple of Hadrian

Храмът посветен на император Адриан и според надписа на архитрава е бил построен през 138г. от архитекта Публий Квинтилий. Пред пронаоса са се запазили четири пиедестала, като от запазените им надписи се разбира, че върху тях са били статуите на императорите Диоклециан, Максимиан, Констанций Хлор и Галерий. От триъгълния тимпан, който е увенчавал сградата се е запазила само арката, в центъра на която има изображение на богинята покровителка на градовете Тюхе. Над главния портал, който води в наоса има полукръгъл люнет, върху който е изобразена женска фигура – вероятно нимфата Аканта, тъй като е изобразена на фона на листа и цветове на растението меча стъпка. В средата на наоса се е запазила част от подиума, върху който е била статуята на император Адриан.
Запазени са четири панела с релефи изобразяващи сцената от мита за основаването на Ефес, в която Андрокъл преследва глиган, спасяването на Тезей от Херакъл, амазонките. Четвъртия панел предизвиква по-голям интерес, тъй като се счита, че на него е изобразен император Теодосий, който забранил езическите култове, но на този релеф той е представен сред езическите божества Артемида, Аполон, Атина, Андрокъл и Херакъл. При реставрацията са поставени копия на релефите.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz