Ефес-Сулчук, Банята "Саадет Хатун" / Ephesus - Selchuk, Saadet Hatun Hamami

Банята "Саадет Хатун" се намира в непосредствена близост до музея в Селчук. Не е известна датата на построяването й, но въз основа на стила на строежа изграждането й се отнася към ХVІв. Има и предположение, че банята може да е построена от династията Айдъноглу, при чието управление са били направени няколко такива сгради в Селчук. За градежът са използвани камъни и натрошена гухла. Сградата е реставрирана през 1969-1962г. и е включена като част от етнографската експозиция на музея.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz