Ефес, Одеонът-Булевтерион и Градската агора/ Ephesus, Odeon end State Agora

Одеона-Булевтерион е бил изграден според строителния надпис през 150г. със средствата на видния ефески гражданин Публий Ведий Антоний и съпругата му Флавия Паяна. Капацитета на сградата е между 1400-1500 зрители. Полукръглия аудиториум (частта от сградата с места за зрителите) се разделя от пътека на две нива, а стъпалата между редовете, разпределят местата на сектори. Предполага се, че сградата вероятно е имала дървен покрив.
Сградата е имала двойно предназначение – служела е за булевтерион и за одеон.
Булевтериона е сградата, в която е заседавал местния градски съвет – буле. За разлика от народното събрание, в което имали право да участват всички правоспособни граждани на полиса, то булевитите били представители на местната аристокрация.
Одеонът, което понякога просто се определя като малък театър е сграда, предназначена за музикално-поетични представления (названието произлиза от „ода”).
Градската агора е била построена южно от базиликата намираща се при Одеона. Тя е изградена в римския период през Ів.пр.н.е. В североизточния ъгъл на агората са намерени голям брой гробове от VІІ-VІв. пр.н.е., което показва, че в архаичната епоха там се е намирал некропола на Ефес. В ъгъла на агората има водохранилище, което се захранвало с вода чрез акведукта на Полио. Агората е с размери 160х73м., със стоа от трите страни и храм на Изида датиращ от Ів., който бил заобиколен от 10колони от дългата страна и с по 6 колони от късата страна. Храмът е рухнал при управлението на Август и не е бил възстановен. Запазени са фрагменти от фронтона на храма, с които в музея на Ефес му е направена реконструкция. На фронтона е бил изобразен мита за Одисей и Полифем.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz