Ефес, елинистична къща-фонтан / Ephesus, Hellenistic fountain house

Фонтанът е изграден в йонийски стил и е долепен до външната фасада на Големия театър. Построяването му се отнася към края на ІІІв. пр.н.е. През римската епоха дълбочината му е била увеличена с 2м., като е оформено и ново преддверие с две колони, което го отделяло от улицата. Фонтанът бил захранван в вода от река Марна. Басейнът на фонтана не е запазен.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz