Ефес, Аркадиевата пристанищна улица / Ephesus, Arcadian Harbor Street

Пристанищната (Аркадиевата) улица е била изградена в елинистичаната епоха, като окончателния си вид е добила в резултат от реконструкцията при управлението на император Аркадий (395-408). Улицата е дълга 530м. и е широка 11м. От двете страни на улицата е имало магазини. По протежение на улицата е имало колонади и улично осветление. Под мраморната настилка на улицата е имало канализация.
В началото на улицата при пристанището имало представителна порта.
По протежение на улицата са се намирали някои от големите обществени сгради на Ефес. В началото на тази улица се намирали Пристанищните (Константиновите) бани, които са били реконструирани при управлението на император Константин ІІ (337-361) и са с размери 16х170м. и са били високи 28м. В противоположния край се намирали Големия театър и Гимназиалния театър.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz