Ефес, Улицата на куретите / Ephesus, Curetes Street

Улицата на куретите е една от трите главни улици, наред с Мраморната и Пристанищната. Тя започва от Притания, а при библиотеката на Целз се свързва с Мраморната улица. Името на улицата произлиза от названието на жреците, които са извършвали религиозни процесии по нея. По протежение на улицата са се намирали ред обществени постройки, домове на богати граждани с богата мозаечна украса на подовете, колони и статуи. На улицата са били изписани върху камък законите на града. Улицата е била реконструирана след тежкото земетресение през ІVв., като при възстановяването са били донесени материали и от други части на града.
Херкулесовата порта е спирала достъпа на транспортни средства до част от улицата и тя е била достъпна само за пешеходци. Портата е наречена така, заради запазилите се релефи на Херкулес наметнат с кожата на Немейския лъв. Предполага се, че релефът на Нике намерен на форума на Диоклециан е бил част от украсата на портата. Портата е била направена през ІІв., но е била пренесена на сегашното й място през ІVв.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz