Ефес, Търговската агора / Ephesus, Commercial Agora

Търговската агора е била оформена още през ІІІв.пр.н.е., но запазените руини са от времето на преустройството й направено по време на управлението на император Каракала (211-271г.).
Търговската агора е с формата на квадрат със страна 110м. и е заобиколена от колони. Има три порти, като североизточната е при Големия театър, западната е водела към пристанището, а третата е водела към библиотеката на Целз. От север агората е оставена отворена, а от останалите три страни е оградена от магазини. В средата на агората има слънчев и воден часовник.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz