Ефес, Банята на Иса бей / Ephesus, Isa bey hamam

Банята е била построена през втората половина на ХІVв., но е функционирала само 60-80години. Още в средата на ХVв. мястото е започнало да се използва за гробище.
Банята се състои от продълговато централно помещение с купол, топло помещение за къпане, което било заобиколено от индивидуални помещения за къпане. В нея се е влизало от север чрез перистил. В северната част е имало студено помещение, което не е било предназначено за къпане и странични стаи с тоалетна. В южната част е имало резервоар за топла вода и помещение с пещ. На изток е имало магазини, а на запад е било обособено отделно помещение за жените.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz