Прага, Староместкият храм „Света Богородица Тинска” / Prague, Church of Mother of God in front of Tyn

Базиликата „Света Богородица пред Тин” е главният енорийски храм на пражкия район „Старое место”. На мястото на сегашната сграда е имало малка романска черква посветена на св. Богородица и болница. Храмът е споменат за пръв път през 1135г. и първоначално е принадлежал на Вишехрадския район, като по-късно била обособена самостоятелна енория. В края на ХІІІ - началото на ХІVв. сградата била преустроена в готически стил и от еднокоробна била разширена на в трикорабна базилика с крипта. Има известие от 1310г., че храмът е имал камбанария. Тази постройка е била значително по-малка от сегашната. Строежът на сегашната сграда започнал в средата на ХІVв. и продължил до 1511г. Строителните работи били ръководени от Матийш от Арс и Петър Парлер. Сградата е била изградена в готически стил и представлява трикорабна базилика с две симетрични четириъгълни кули от запад (наричани „Адам” и „Ева”), които са високи 80м и три хора в източния край на всеки кораб. Постройката е дълга 52м., широка е 28м., централния кораб е висок 44м., а страничните кораби са по 24м. На западната фасада е имало статуя на крал Иржи Подебранд и златен потир с надпис: „Истината побеждава”. Заради надписа потира се превърнала в символ на Реформацията и през 1623г. е бил снет заедно с кралската статуя и през 1626г. на тяхно място била поставена статуя на св. Богородица (дело на Кашпар Бехтелер) с позлатен ореол, за който се твърди, че е бил направен от преработения потир. Интериорът също бил преработен в бароков стил, като били премахнати символите напомнящи за хуситите и Реформацията. През 1679г. сградата пострадала от пожар, след който височината на главния кораб била намалена, а покривът му бил възстановен, но в бароков стил. През 1819г. северната кула пострадала от пожар. През 1973г. е започнала реставрация на сградата. Сградата има четири портала – 2 от запад и по един от север и юг. Северният готическия портал е изграден под през 1390г. ръководството на Парлер, а на тимпана над входа са изобразени Страстите Христови. Днес оригиналния тимпан се намира в Националната галерия. В източния край на централния кораб се намира главният олтар. Той е украсен с картините на Карл Шкрета: „Възнесението на Дева Мария” и „Света Троица”. На неоготическият олтар в източния край на десния кораб е поставена направената около 1420г. готическа статуя известна като „Тинската Мадона”, а в източния край на левия кораб има бароков олтар с Разпятие, което е от ХVв. В храма има общо 19 олтара, чиято украса е дело на Франтишек Максимилиан Канка, Карл Шкрета, Ян Иржи Бендл, Йозеф Гелих, Фердинанд Максимилиан Брокоф, Ян Иржи Хайнш и др. При реставрационните работи през 2000г. в северния кораб била открита фреска от ХVв. изобразяваща св. Йероним с лъва и поръчителя на стенописа. От обзавеждането на храма е запазен купел от 1414г. украсен с образите на апостолите, балдахин от 1493г., каменна готическа катедра и др., като някои от оригиналите сега са експотирани в Националната галерия. През 1846г. в храма е била поставена направената от Емануел Макс скулптурна композиция изобразяваща свети братя Кирил и Методий.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery