Прага, Базиликата „Свети Георги” / Prague, Basilica St. George’s

Базиликата „Свети Иржи” („Свети Георги”) е от най-старите пражки храмове запазили се до днес. Тя е била основана около 920г. от княз Вратислав. В нея през 925г. е била погребана първата чешка мъченица св. Людмила. След създаването на съседния манастир „Свети Георги” храмът е бил разширен и преустроен в трикорабна базилика в отоновски ранно-романски стил. Сградата пострадала от пожар през 1142г. и била възстановена от абатисата Берта. При страничните кораби били построени две кули с каменни покриви и два реда романски прозорци. По-тясната северна кула се нарича Ева, а по-широката южна – Адам. През първата половина на ХІІІв. бил построен параклиса „Св. Людмила”, където е разположена гробницата й. На свода на хора и в параклиса „Св. Людмила” са се запазили останки от романска стенна живопис. Частично се е запазил също тимпан с релеф, на който е изобразена Богородица на трон с ангели държащи корона над главата й, под тях застаналите на колене абатиси Млада и Берта, а отстрани Отокар І и сестра му абатиса Анежка. Тимпана над странични вход на храма е направен от Бенедикт Рид около 1520г. и на него изобразен патрона на храма като рицар сражаващ се с дракон. През ХІVв. била направена нова западната фасада, която през ХVІІв. била преустроена в стил ранен барок с характерния кирпичено-червен цвят. Фасадата е украсена със статуи на основателя на храма Вратислав І и на основателката на манастира абатиса Млада, като се предполага, че творбите са дело на Ян Иржи Бандл. В югозападния ъгъл през 1718-1722г. Франтишек Максимилиан Канка пристроил параклиса „Св. Йоан Непомук”, като фасадата е украсена със статуя на патрона с ангели, направени от Фердинанд Максимилиан Брокоф. На южната стена на главния кораб има изображения от ХVІв. посветени на мъченията на св. Урсула и 11 000 християнски девици.
При управлението на Йосиф ІІ манастирът бил закрит и сградите се използвали от армията. В периода 1887-1908г. бил реставриран от Франтишек Маха, който се опитал да възстанови началния романски вид на сградата. През 1958-1964г. в храма и манастира били направени археологически разкопки.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery
Hosted by uCoz