Прага, Барутната кула / Prague, The Powder Tower

Барутната кула е издигната на мястото на градската порта „Свети Амвросий”. По-късно портата „Свети Амвросий” била заменена с нова, наречена „Горската порта”, която извеждала към пътя за Кутна хора.
През 1475г. порутената стара кула била премахната и на нейно място започнало изграждането на сегашната порта. Строящата се кула, наричана „Новата” е трябвало да бъде един от входовете на „Старое место”, където кралят смятал да пренесе кралската резиденция. Първоначално строителството се водело от майстор Вацлав, който по късно бил заменен от Матю Рейсек. Портата била защитена от ров и за нея се преминало през мост. Така основите тогава се намирали на 9метра под сегашното ниво, а височината й е била 42метра. Кулата останала обаче недовършена, защото през 1483г. крал Владислав загубил интерес към проекта и се върнал в старата кралска резиденция в Храдчани. На недовършената кула бил поставен временен покрив. След като кулата загубила значение и ровът бил засипан, бил премахнат и моста водещ към прохода на портата. През 1592г. бил изграден нов вход и вита стълба. През 1823г. на кулата бил поставен часовник, който по-късно бил премахнат.
По време на обсадата на Прага през 1757г. от пруската армия кулата пострадала тежко и през 1799г. били свалени повредените украшения. През ХVІІІв. кулата е била използвана като склад за барут, което е станало причина да получи днешното си название.
В периода 1878-1886г. под ръководството на Йозеф Моцкер кулата е реконструирана в неоготически стил по подобие на мостовата кула на Карловия мост. Тогава покривната конструкция била променена и кулата придобила днешния си вид. Четирите ъглови кулички на покрива са високи по 6м.
Кулата е висока 65метра, като на височина 44метра се намира наблюдателната площадка, до която води стълба със 186 стъпала.
При реконструкцията в неоготически стил била направена нова декоративна украса на фасадата. На източната фасада са поставени фигурите на Карл ІV и Отокар ІІ, около които има изобразени гербове. Над тях се намират фигурите на ангели, на светци-покровители на Чехия и на Христос. На западната фасада са поставени фигурите на крал Иржи Подебрад и Владислав ІІ, около които също са изобразени гербове. Над тях се намират фигурите на ангели и на св. Богородица.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery