Прага, Храдчани, Кулата „Михулка” и „Барутния мост” / Prague, The Tower Mihulka

Кулата „Михулка” се намира на северната стена на Пражкия замък. На нейното място е имало отбранителна кула още през ХІІІв. Сегашната кула е била издигната през втората половина на ХVв. от Бенедикт Рид. Кулата е цилиндрична, с диаметър 20м. и е висока 44м. По време на 30-годишната война кулата е била използвана като хранилище за боеприпаси, заради което е наричана също и „Барутната кула”. В хода на военните действия с шведите през 1649г. намиращите се в нея боеприпаси били взривени, което причинило значителни повреди на отбранителното съоръжение. Кулата е била използвана като склад до 1754г. Постройката е била реконстструирана през 1967г. и 1980г. През 1982г. в нея е настанена музейна изложба, като от 2004г. там е настанена експозиция на военно-историческия институт.
По протежение на северната стена от него се намира „Еленовия ров” с протичащия в него ручей Брусница. В близост „Михулка” се намира северната порта на Храдчани, до която се стига по мост, наричан „Барутен” по името на кулата.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery