Прага, Храдчани / Prague castle

Пражкият замък „Храдчани” е разположен върху дългия и тесен хълм Опиш. Северно от него се намира „Еленовия ров” с протичащия в него ручей Брусница, а на юг е разположен градския район „Мала страна”.
Хълмът е бил заселен още през неолита. Първата каменна черква на хълма „Света Мария” е била издигната от Бржевой през ІХв. Преди 921г. е бил построен и храмът „Свети Георги”. През 930г. Вацлав построил ротондата „Св. Вит”, която по-късно била заменена от настоящата катедрала.
Първоначално Храдчани бил ограден със землени валове. Тъй като от юг склоновете на хълма са стръмни, а от север е Еленовия ров, то най-достъпна била западната част, където бил прокопан ров с дълбочина 30м. и ширина 20м. през който минавал мост водещ до главната порта. При изграждането на дървени крепостни стени били оформени 3 входа отбранявани от кули. Болеслав преустроил храма „Свети Георги” в трикорабна базилика. Първия чешки крал Вратислав ІІ започнал да подменя дървените укрепления с каменни. При Отокар ІІ били подсилени укрепленията, особено в западната част. През 1303г. обаче дворецът пострадал тежко от пожар. През 1333г по нареждане на Карл ІV кралският дворец е реконструиран по френски образец. Била направена двуетажна сграда в готически стил с тронна зала. По-късно бил добавен параклисът „Вси светии”. Тогава започнал строежа на сегашната катедрала „Свети Вит”, която била окончателно завършена през 1929г. По нареждане на Карл ІV покрива на кулата при източната порта бил позлатен. По време на пожара през 1541г. кулата оцеляла, но била опушена и вместо „Златната” както се наричала дотогава получила новото название „Черната”. През ХVв. кралската резиденция се намирала там, където е сегашния Общински дом. Заради религиозните смутове обаче, кралят предпочел да се премести в Храдчани. При Владислав ІІ Ягелон под ръководството на Бенедикт Рид била подсилена отбраната на укреплението, като била преустроена северната стена, на която били разположени кулите „Михулка”, „Бялата” и „Далиборка”. „Бялата кула” се намира между другите две. Те е висока 27.5м. и се е използвала за затвор, заради което и е била дадено името на кулата, която охранявала западната порта и носела това име. Кулата „Далиборка се намира в края на северната стена. Тя е била използвана за затвор и името и идва от първия, който е бил затворен там – Далибор. През 1781г. пострадала тежко от пожар и при ремонта била намалена с един етаж. Кралският дворец бил основно преустроен и тогава била направена Владиславовата зала, която е с дължина 62м., широчина 16м. и височина 13м.. Тогава било направено също Людовиковото крило. През ХVІв. австрийските императори предприели мащабно строителство от северната и южната страна на комплекса. През 1614г. била направена представителната врата на Матиаш. През 1887-1888г. била построена в неоренесансов стил сградата на Новата управа. Първоначално на това място се намирала сграда използвана от хетмана на замъка, след това от игуменката на манастира „Свети Георги”, а след това от главния писар. През 1918г. Храдчани станал резиденция на президента на Първата република. В периода на комунистическия режим достъпа на посетителите до дворцовите обекти бил съществено ограничен. След падането на режима с идването през 1989г. на президента Вацлав Хавел били отворени за посетители входа при Еленовия ров, градините, залата за игра, летния дворец на кралица Ана и кулата на катедралата „Свети Вит”.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery
Hosted by uCoz