Прага, Карловият мост – статуи на северния парапет/ Prague, The Charles Brdge- Statue

Карловият мост е украсен с 32 статуи, разположени на двата му парапета. Най-старата статуя е тази на свети Йоан Непомок, която е от 1683г., а най-новата е скулптурната група на светите братя Кирил и Методий, която е поставена през 1928г. Част от статуите са били унищожени от военни действия или природни бедствия, което е наложило да бъдат реставрирани или да се заменят с нови. Повечето статуи са направени от пясъчник, освен фигурата на свети Филип, която е изработена от мрамор, а Разпятието на Голгота и Йоан Непомук са бронзови.
Скулптурната композиция Богородица и свети Бернард е била направена през 1709г. от Матю Вацлав Йекел, по поръчка на игумена на цистерианския манастир Бенедикт Литверига. През 1978г. оригиналната скулптурна група е била преместена в музея, а на нейно място е поставено копие. В центъра на композицията е изобразена Богородица държаща в ръце младенеца. Пред нея е коленичил св. Бернард, а до него стои ангел, държащ шапка на игумен. От другата страна на Богородица група ангели държат символите на Христовото страдание – кръста, пирони, чук и клещи, а също Кърпата на Вероника с Нерокотворния образ на Спасителя.
Скулптурната композиция Богородица със свети Доминик и свети Тома Аквински е била направена през 1708г. от Матю Вацлав Йекел. През 1958-1961г. оригиналната скулптурна композиция е била заменена с копие.
Скулптурната група „Разпятието на Голгота” е поставена през 1861г. На това място е имало украса още по времето на Карл ІV, но на няколко пъти се е налагало да бъде подменяна с нова. Изобразени са разпънатия на кръста Христос, а от двете му страни се намират Дева Мария и евангелист Йоан. Около кръста има позлатен надпис на иврит, гласящ: „Свят, свят, свят Господ Саваот”.
Скулптурната композиция Богородица със света Ана и малкия Иисус е била направена през 1707г. от Матю Вацлав Йекел. През 1999г. фигуралната композиция е била заменена с копие дело на Войтех Адамец и Мартин Покорни.
Скулптурната композиция посветена на свети братя Кирил и Методий е дело на Карел Дворжак и е била поставена през 1928г., на мястото, където се е намирала разрушената от наводнението през 1890г. статуя на Игнаций Лойола.
Статуята на св. Йоан Кръстител е направена от Йозеф Макс през 1855г. за да замени повредената по време на революцията от 1848г. скулптурна група изобразяваща кръщението на Христос, която е била изработена през 1706г.
Скулптурната група на св. Норберт, Венцеслав и Сигизмунд е направена от Йозеф Макс през 1853г., за да замени повредената статуя от 1764г., която също била поставена за да замени повредената от пруския обстрел фигурална композиция от 1708г.
Статуята на св. Йоан Непомук е от 1683г. и е най-старата скулптура на моста. Направена е от Ян Брокоф. Тя е поставена на мястото, откъдето св. Йоан Непомук е бил хвърлен в реката. На ореола на светеца са изобразени 5-те звезди, които се появили на повърхността на водата, след като той бил хвърлен в река. Те символизират 5-те букви на латинската дума „tacet”, която означава „мълчи”. На мястото където е паднал в реката има поставена плоча, на която са изобразени 5 звезди. Статуята е висока 2.5м. Под статуята има два релефа – на единият е изобразена изповедта на кралица София, а на другия хвърлянето на св. Йоан Непомук в реката.
Статуята на св. Антоний от Падуа е дело на Ян Олдрих Майер и е направена през 1707г. Свети Антоний от Падуа е бил член на францисканския орден и е починал през 1231г.
Статуята на св. ап. Юда Тадей е дело на Ян Олдрих Майер и е направена през 1708г.
Статуята на св. Августин Блажени е поставена през 1708г. от Йероним Кол. Свети Августин е изобразен в епископски одежди, държащ в ръка огнено сърце и тъпчещ с крак еретическите книги.
Статуята на св. Каетан е направена през 1709г. от Фердинанд Максимилиан Брокоф.
Статуята на св. Филип Беници е направена от Михал Бернард Мандел през 1714г. от мрамор. Светецът е изобразен държащ в лявата си ръка кръст, цвете, клонче и книга, а десният му крак е поставен върху папската тиара. Статуята е била реставрирана през 2000г.
Статуята на св. Вит е направена през 1714г. от Фердинанд Максимилиан Брокоф. Светецът е изобразен в доспехите на римски легионер. Той е изобразен на скала, заедно с кротко лежащите лъвове, които трябвало да го убият. Светецът е считан за покровител на чешките земи, за също на епилептици, танцьори, актьори и комедианти. Император Хенрих подарил на княз Вацлав част от мощите на св. Вит и той станал патрон на катедралата на град Прага.
Скулптурната композиция изобразяваща Спасителя носещ Кръста между св. Козма и св. Дамян е направена от Ян Олдрих Майер през 1709г.. Надписът на пиедестала сравнява двамата светци с Хипократ и Гален.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery
Hosted by uCoz