Прага, Карловият мост – статуи на южния парапет/ Prague, The Charles Brdge- Statue

Карловият мост е украсен с 32 статуи, разположени на двата му парапета. Най-старата статуя е тази на свети Йоан Непомок, която е от 1683г., а най-новата е скулптурната група на светите братя Кирил и Методий, която е поставена през 1928г. Част от статуите са били унищожени от военни действия или природни бедствия, което е наложило да бъдат реставрирани или да се заменят с нови. Повечето статуи са направени от пясъчник, освен фигурата на свети Филип, която е изработена от мрамор, а Разпятието на Голгота и Йоан Непомук са бронзови.
Скулптурната композиция посветена на френския светец св. Иво Елори Бретонски от Кармантен (1235-1303) е направена по поръчка на юридическия факултет от Матиас Бернард Браун през 1711г. Св. Иво е покровител на юристите, бедните, вдовиците и сираците, затова до него са изобразени вдовица с деца, алегории на Правото държаща меч и на Справедливостта със завързани очи.
Скулптурната композиция изобразяваща „Светите девици” Варвара, Маргарита и Елисавета са направени през 1707г. от Ян Брокоф и синът му Фердинанд Максимилиан. Днес на моста е поставено копие.
Скулптурната композиция Пиета е направена в класически стил от Макс Емануел през 1859г., за да замени повредената от пожара през 1848г. творба на Ян Брокоф от 1695г., която е била посветена на същото събитие. През ХVв. на това място е била статуята на Богородица.
Скулптурната композиция Йосиф и Ииус е направена от Макс Емануел през 1854г., за да замени повредената творба на Ян Брокоф от 1706г., която е изобразявала същите персонажи.
Скулптурната композиция на мисионера св. Франциск Ксавиер е направена през 1711г. от Фердинанд Максимилиан Брокоф. Светецът е изобразен как покръства езически княз, а под тях за изобразени персонажи от народите сред които Франциск е проповядвал. Скулптурната композиция е била повредена при наводнението през 1890г., когато се срутила с част от моста в реката. През 1913г. на мястото на повредената творба е било поставено копие. Останките от произведението сега се съхраняват в Народния музей.
Скулптурната композиция св. Христофор и Иисус е направена от Макс Емануел през 1857г. Свети Христофор е покровител на пътниците, моряците, плувците, защитник от бури и наводнения. Светецът е изобразен как прехвърля през буйна река самия Христос, представен като малко дете. Името на светеца е гръцко и означава „този, който носи Христос”. На мястото на творбата е имало караулно помещение, което се е сринало по време на наводнението през 1784г.
Скулптурната композиция изобразяваща третия по ред предстоятел на ордена на йезуитите св. Франциско Борджия е направена през 1711г. от Фердинанд Максимилиан Брокоф. От двете страни на светеца са изобразени ангели, а в долната част са представени атрибутите му – шлем, показващ, че е бивш воин, корона – че е бил вицекрал на Валенсия и кардиналска шапка.
Скулптурната композиция изобразяваща св. Людмила и малкия Вацлав е направена от Матиаш Бернард Браун около 1720г. Първоначално на това място е имало статуя на св. Вацлав между два ангела (направена около 1695-1701г.), но тя се е сринала по време на наводнението през 1784г. Света Людмила с едната си ръка държи воала си, с който се предполага е била удушена, а с другата Библията, с която учи младия Вацлав да чете. На пиедестала има релеф, на който е изобразена смъртта на Вацлав.
Скулптурната композиция изобразяваща св. Франциск от Асизи е направена през 1855г. от Емануел Макс. Тя е била поставена в чест на спасяването на император Франц Йосиф І от покушението през 1853г. Светецът е изобразен между два ангела-серафими.
Скулптурната композиция изобразяваща доминиканеца св. Викентий Ферер и св. Прокопий Сазавски е направена през 1712г. от Фердинанд Максимилиан Брокоф. Двамата са изобразени как побеждават дявола. На пиедестала подобно на кариатиди са изобразени покръстени от св. Викентий сарацин и евреин, а също плачещия дявол окован от св. Прокопий. На релефите на пиедестала са изобразени Страшния съд и св. Прокопий впрегнал победения дявол да оре. Основания от св. Прокопий манастир бил сред важните центрова на славянската култура в Чехия.
Скулптурата „Брунцвийг” изобразява рицар с меч. За разлика от другите статуи тя не е на парапета, а е поставена на стълб близо до реката. Относно значението на фигурата съществуват различни предения и мнения. Сегашната фигура е била направена през 1886г. от Луис Симек, тъй като по-старата била разрушена при нападението на шведите.
Статуята на августинския монах св. Николай Толентски е направена през 1708г. и е дело на Йероним Кол или на синът му Ян Бедрих. Светецът е изобразен как подава хляб на бедните.
Скулптурната композиция изобразяваща видението на фламандската монахиня св. Луитгарда как целува Христовите рани е направена през 1710г. от Матиас Бернард Браун.
Статуята на пражкия епископ св. Войтех Славникович (св. Адалберт Пражки) е направена през 1709г. от Михал Ян Йозеф Брокоф (брат на Фердинанд Максимилиан Брокоф). Светецът е изобразен в епископски одежди, а на пиедестала е украсен с фигури на ангели.
Скулптурната композиция посветена на основателите на ордена на тринитариите Жан де Мата и Феликс де Валуа е направена от Фердинанд Максимилиан Брокоф през 1714г. Ордена „Света Троица” бил основан за да откупува пленените от езичниците християни. Затова светците са изобразени как свалят оковите на пленниците, а под тях е изобразен затвор охраняван от турчин и куче. Има изображение на елен, между рогата на който е червено-синия кръст от видението, който станал символ на ордена.
Статуята на св. Вацлав е направена през 1859г. от Йозеф Камил Бьом.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery