Прага, Витлеемската капела / Prague, The Bethlehem Chapel

Витлеемският параклис се намира в пражкия район „Старое место”. Параклисът е изграден в периода 1391-1394г. Постройката е с неправилна трапецовидна форма, тъй като за изграждането й се е наложило да се използва и намиращото се в съседство гробище, което предизвикало протести. Залата е с размери 27.20х33.90х24.90х30.90м. Покрива се носи от два стълба, които в миналото се били дъбови върху каменни основи, но при реставрацията са били заменени с железобетонни. Покрива е седловиден с малка островърха кула. Постройката е била висока 10.5 метра, но при реставрацията е била направена с половин метър по-висока за да се експонират отворите на гредите на оригиналния покрив. Сградата е била предназначена за проповядване на чешки език и в нея е служил в периода 1402-1412г. Ян Хус. Въпреки постройката е голяма, тя се нарича параклис, тъй като е била използвана за проповеди. След изгарянето на Ян Хус на кладата сградата е била използвана за енорийска черква. През 1521г. в нея е проповядвал Томас Мюнцер. През 1548г. сградата е била ремонтирана, а през 1578г. е била добавена камбанария и е била разширена къщата на свещеника. През 1622г. сградата е дадена на ордена на йезуитите и е използвана от него до разтурянето му през 1773г. След това е използвана като параклис към близката енорийска черква, а през 1786г. е била разрушена заради лошото състояние на сградата. През 1836-1837г. на мястото е била построена триетажна сграда, като са били използвани съществуващите стени на параклиса. През 1919г. останките са били проучени, а през 1948г. е било взето решение за възстановяването на параклиса, като за целта жилищната сграда е била отчуждена и разрушена. Възстановяването е извършено в периода 1950-1952г., като са използвани запазените стени, чертежи и рисунки на параклиса. При реставрацията на стените са били изобразени копия от средновековни миниатюри и текстове. В параклиса има кладенец, който е дълбок 8 метра. Днес сградата се използва от техническия университет. При реставрацията са оформени „Световацлавската зала” с размери 9.50х21.50м., която има просторно фоайе с размери 5х22.50м. и под сградата е устроен лапидаруим с формата и размерите на централната зала, в който се устройват изложби и други културни събития.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Прага, фотоалбуми / Prague, gallery
Hosted by uCoz