Ефес - Селчук, Византийски акведукт / Ephesus - Selcuk, Byzantine aqueduct

Под крепостта на хълма Аясулук са се запазили останки от византийски акведукт с арки, изграден от дялан камък и тухли.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz