Метеора, манастирът Варлаам / Meteora, The Holy Monastery of Varlaam

Манастирът „Вси светии” е създаден в средата на ХІVв. от отшелника Варлаам, чието име се използва и като алтернативно название на обителта. Той построил няколко килии и малката черквица „Тримата светители”, посветена на св. Василий, св. Григорий и св. Йоан Златоуст. След смъртта му обаче манастирът западнал.
Възобновяването на обителта е заслуга на двамата братя-йеромонаси Нектарий и Теофан от рода Апсар от град Янина, които дошли в Метеора през 1510г. Първоначално се заели да възстановят рухналата черквица „Тримата светители”. През 1518г. те възобновили храма. През 1627г. параклисът бил престроен отново, а през 1637г. бил зографисан от Ефрем Сирийски. Постройката била оформена като правоъгълно помещение с дървен покрив преминаващ в полукръгли сводове.
През 1536г. братята Нектарий и Теофан оформили терасната прошадка на манастира.
Когато броя на монасите се увеличил братята Нектарий и Теофан изградили през 1542г. католикона на манастира „Вси светии”. След като Теофан починал през 1544г., а Нектарий през 1550г. те били погребани в югоизточната част на построения от тях главен манастирски храм, а над гроба им е изобразена ктиторската композиция, на която те държат малък модел на сградата. Храмът е с два купола, като архитектурата му следва т.нар. „атонски тип”. Зографисването на храма протекло на два етапа, като първото стенописване е станало през 1548г., а второто през 1566г. Счита се, че сред зографите е работил и видния представител на т.нар. „критска школа” Франко Кателано. Според надписа в нефа „брат Франко” заедно със свещеника Георги от Тива са работили от м. юни до м. октомври 1566г. Освен тях по стенописването на храма са работили и братята Кодар.
Стенописите са оформени в 4 пояса: в нишите и в горната част са изобразени сцени от живота на Христос, в средата са образите на пророците, а в долната част са ликовете на светиите.
Болницата на манастира е правоъгълно здание с купол, към което е пристроен параклисът „Св. Безсребреници”, който е бил предназначен да обслужва болните.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Метеора – галерии / Meteora – Gallery
Hosted by uCoz