Метеора, манастирът «Преображение Господне» / Great Meteoron

Манастирът «Преображение Господне», известен също като Големия Метеор е разположен на най-високата (613 метра) и голяма по площ скала (6 хектара). Основан е от Атанасий Метеорски около 1340г., чиято постницата се намира при входа на манастира. След разширението на манастира монасите са живеели изолирани от света, като припасите за манастира са били изкачвани на входната кула посредством въже и мрежа.
Градежът на главната манастирска черква (католикон) «Свето Преображение» има три строителни етапа. В първоначалния си вид тя е била построена през 1387/8г. от св. Атанасий, като е била разширена от св. Йоасаф - последния сръбски цар Йоан Урош Дука Ангел Комнин Палеолог (1371-1372). През 1544г. е било направено третото разширение. Архитектурата е от типа на Атонските храмове. Черквата е кръстокуполна, висока 24метра. В северната част на притвора са погребани ктиторите св. Атанасий и св. Йоасаф, а на стените при гробовете им са изографисани образите им като дарители. Стенописването на храма също има три етапа. Най-старият живописен слой е от ХІVв., от който е запазена фреската «Страшният съд» на външната северна стена на старата черква. През 1483г. храмът изографисан отново, а третото стенописване е станало през 1552г. по инициатива на тогавашния игумен Симеон. През 1789г. е направен параклиса „Свети Константин и Елена”, а през 1791г. резбования иконостас.
Начало/ Home
Галерии /Gallery
Метеора – галерии / Meteora – Gallery
Hosted by uCoz