Ефес, базиликата при Одеона / Ephesus, Basilica

Базиликата се намира в северната част на градската агора и южно от Одеона. Тя е еднокорабна и е дълга 160м. Йонийските колони са били украсени с глави от бикове. Базиликата е била използвана за търговска дейност. В източния край на базиликата са били открити статуите на Август и съпругата му Ливия, които сега се намират в музея на Ефес. Статуите показват, че сградата е била реконструирана при управлението на Август. Базиликата е била разрушена от земетресение в средата на ІVв.
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery