Ефес, Пританият и Теменоса / Ephesus, Prytaneum and Temenos

Пританият е сградата, в която заседавали пританите, които се избирали измежду булевитите за управлението на полиса. В центъра на притания горял вечният огън на Хестия, който бил символ на държавното единство. В притания се приемали посланици, сключвали се договори, устройвали се банкети за почетни гости и се разглеждали съдебни дела. Построяването на притания в Ефес се отнася към ІІІв. пр.н.е., но повечето от запазените руини са от времето на управлението на Август. В притания на Ефес се влизало през двор ограден с колони с размери 26х22м. Изграждането на огнището в централното помещение се отнася към времето на управлението на Лизимах и се явява най-старата запазена част. При разкопките на притания са открити и двете статуи на Артемида, които са получили условните названия „Хубавата Артемида” и „Високата Артемида”. Западно от притания има постройка с размери 14х11м., за която се предполага, че е служела за жилище или за банкети.
Между притания и булевтирана се намира теменоса – ограден с колони двор (т.нар. „родоски перистил”) с размери 33х28м., където са намирали два малки храма свързани с римската власт над града – единият посветен на богинята Рома и другият посветен на императора (Август или Юлий Цезар). Изграждането му се отнася към Августовата епоха (24г.пр.н.е.-14г.сл.н.е.).
Начало/ Home
Фотоалбуми/ Gallery
Ефес, фотоалбуми / Ephesus, gallery
Hosted by uCoz