СРЪБСКИ АРХИЕПИСКОПИ И ПАТРИАРСИ

 

Сръбски архиепископи

Св. Сава (1219-1233: +1236)

Арсенй I Сремац (1233-1263. + 1266)

Св. Сава II (1264-1271)

Данило I (1371-1372)

Йоаникий I (1272-1276; +1279)

Евстатий I (1279-1286)

Яков (1286-1292)

Евстатий II (1292-1309)

Сава III (1309-1316)

Никодим (1317-1324)

Данило II (1324-1337)

 

Сръбски патриарски

Йоаникий (1338-1346; патриарх от 1346. до 1354).

Сава IV (1354-1375)

Ефрем (1375-1380; 1389-1392)

Спиридон (1380-1389)

Данило III (1392/93 - 1396)

Сава V (1396 - 1407)

Кирил ( 1407 - 1419)

Никон (1420-1435)

Никодим II ( 1445 - 1453)

Арсений II (1453-1463)

 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИПЕКСКАТА ПАТРИАРШИЯ

Макариий (Соколович) (1557-1571; +1574)

Антоний (1571-1575)

Герасим (Соколович) (1575-1586)

Саватий (Соколович) (1586-1589)

Иротей (1589-1590)

Филип (1591)

Йован (Кантул) (1592-1614)

Паисий (Яневац) (1614-1647)

Гаврило I (Раич) ( 1648-1655)

Максим (Скопланин) (1656-1674; +1680)

Арсений III Черноевич (1674-1706)

Калиник I (около 1693-1710)

Атанасий I (1711-1712)

Моисей (Райович) (1712-1726)

Арсений IV (Йованович Шакабента) (1726-1737; 1741-1748)

Янич Караца (1737-1746)

Атанасий II Гаврилович (1747-1752)

Гаврило II (1752)

Гаврило III (Николич) (1752-1758)

Кирило II (1758-1763)

Василий (Бркич) (1763-1765; +1772)

Калиник II (1765-1766)

 

Предстоятели на църквата в Сърбия

 

Леонтиий (Ламбрович) (1801-1813) белградски митрополит.

Агатанел (1815-1827) белградски митрополит.

Антим (1827-1831) белградски митрополит.

Мелентий (Павлович) (1831-1833) митрополит белградски.

Петър (Йованович) (1833-1859) митрополит белградски.

Михаил (Йованович) (1859-1881; повторно 1889 -1898)

Теодосий (1883-1889) митрополит белградски.

Инокентий (Павлович) (1898-1905) митрополит белградски.

Димитрий (Павлович), (митрополит  1905-1920; патриарх 1920-1930 ).

Варнава (Росич) (1930-1937), патриарх

Гаврило (Дожич) (1938-1950), патриарх

Викентий (Проданов) (1950-1958), патриарх

Герман ( Борич) (1958-1990; +1991), патриарх

Павле (Стойчевич) (1990- )

 

Карловацки митрополити (и партриарси) в Австро-унгария

 

Патриарх Арсений III Черноевич (1647-1706)

Митрополит Исая Чакович (1707-1708),

Митрополит Софроний Подгоричанин (1710-1711)

Митрополит Викентий Попович Хацилавич (1713-1725)

Моисей Петрович (1713-1730)

Викентий Йованович (1731-1737)

Арсений IV Йованович Шакабента (1726-1737; в Австрия от 1737-1748).

Исаия Антонович (1748-1749)

Павле Ненадович (1749-1768)

Йован Чорчевич (1769-1773)

Викентий Йованович Видак (1774-1780)

Моисей Путник (1781-1790)

Стефан Стратимирович (1790-1836)

Стефан Станкович (1837-1841)

Йосиф Райачич (1842 - 1848, патриарх 1848 - 1861)

Самуил Маширевич (1864-1870), митрополит и патриарх

Прокопий Ивачкович (1874-1879), митрополит карловацки и патриарх

Герман Анжелич (1881-1888), митрополит карловацки и патриарх

Георги Бранкович (1890-1907), митрополит и патриарх

Лукиян Богданович (1908-1913), последен  митрополит и патриарх на Карловацката митрополия  Австроунгария.

 

Hosted by uCoz