ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМИ

 

 

            Представени са някои от форумите, на които се разглеждат въпроси свързани с историята. Списъкът не е голям и не изброява всички форуми. Адресите  са изписани отделно , за да може при необходимост да се разпечата на хартиен носител.

                                                                                                                                                            ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

НА БЪЛГАРСКИ:

 

 

Форума на abv.bg..

http://forumabv.eu/

 

 

HISTORY SITE: ФОРУМ форумът е част от портал на историческа тематика и има обособени теми за археология, въоръжение, античност, средни векове и др.

http://forum.bg-history.info/

 

 

НА РУСКИ:

 

“ВИЗАНТИЙСКАЯ ДЕРЖАВА” – форумът е на руски език, освен теми за Византия има и за Античността и Средновековието, а също посветени на Русия (вкл. Съвременна Русия)

http://theatron.byzantion.ru/index.php

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМИ „ИСТОРИКА”

http://www.historica.ru

 

НА АНГЛИЙСКИ:

 

ALL EMPIRES

http://www.allempires.com/forum/default.asp

 

 

Последна актуализация на връзките на 21.03.2018 г.

 

 

ALD