Венеция, Храмът „Света Богородица с лилията” / Venice, Church "Santa Maria del Giglio"

Храмът „Санта Мария дел Джильо” („Света Богородица с лилията”, тъй като в сцената на Благовещението архангел Гавраил се изобразява поднасящ лилия на света Богородица”) е намира във Венеция, в квартал „Сан Марко”. Наричан е още „Света Мария Дзобениго” заради фамилията на първите ктитори, които били от славянски произход.
Първоначалната сграда е била построена през 966г. и е представлявала византийска трикорабна базилика, след това е била възстановена през 1105г., тъй като пострадала от няколко пожара, а настоящия си вид е добила след реконструкцията през 1680г.
Фасадата на храма е изпълнена от Джузепе Сарди в стила на венецианския барок и е посветена на представителите на семейство Барбаро. Най-долу се намират релефни планове на градовете Задар, Кандия, Падуа, Рим, Корфу и Сплит. Над тях в четири ниши се намират статуите на Карло Барбаро, Франческо Барбаро, Джовани Мария Барбаро и Марино Барбаро. Над тях има релефи с изображения на военноморски сражения, в които е участвал адмирал Антонио Барбаро. Над входа се намира статуята на Антонио Барбаро, който е бил основния дарител за реконструкцията на сградата. Около него се намират алегоричните образи на честта, силата, славата и мъдростта. На следващия ред са изобразени фигури на титани. Най-горе се намира статуята на св. Богородица увенчана с корона.
Звънарницата се намира от източната страна.
Сегашната сграда е еднокорабна с три правоъгълни параклиса разположени от всяка страна. На главния олтар се намира скулптурна композиция, представяща Благовещението.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Венеция, фотоалбуми / Venezia, gallery