Рим, Базиликата на Максенций и Константин / Roma, Basilica of Maxentius and Constantin

Базиликата на Максенций и Константин е разположена върху хълма Велия. Строежът на сградата е започнал по времето на император Максенций през 308г. и е бил завършен при управлението на Константин Велики през 312г. Базиликата е наричана също така „Нова”, тъй като при построяването си е била една от най-новите сгради. Преди това на нейното място е имало склад за подправки.
Сградата е с внушителни размери 100х65м., а сводовете достигат височина 39м. Централният кораб на базиликата е бил с размери 85х25м. и е бил по-висок. До днес се е запазила само северната част от сградата. Двата странични кораба са били разделени с по 2 стени свързани с проходи с арки. Така са се образували по 3 свързани помещения от двете страни. Колоните са били високи 14.5м., от които до днес е запазена само една, която е била пренесена по нареждане на папа Павел V през 1613г. на площада пред базиликата „Санта Мария Маджоре”. От изток се е намирал главният вход и преддверието. Срещу входа на западната стена е имала абсида, в която е била поставена колосална статуя изработена от мрамор, дърво и позлатен бронз. Тя е била висока около 12м. През 1483г. са били открити някои фрагменти от статуята. От тях главата е с височина 2.60м., а кракът се е запазил на височина 2м. Първоначално вероятно статуята е изобразявала Максенций, но след това е била преработена и главата е била заменена със запазилия си образ на Константин І Велики. Запазените фрагменти от скулптурата се съхраняват в Капитолийския музей. Стените на сградата са били облицовани с мраморни плочи, а подът е бил с разноцветна мраморна настилка. Внушителните размери на сградата са били постигнати благодарение на използването на арки, които да носят покривната конструкция. По сводовете има вдлъбнатини, които освен декоративна функция служат и за облекчаване на конструкцията. Използването на арките е позволило изграждането и на други големи сгради, като термите на Каракала и на Диоклециан, а също и на базилика Улпия. В древногръцките базилики не се използвали арки, а покрива бил носен от колоните и гредите, което не позволявало толкова равномерно разпределение на тежестта.
По-късно сградата претърпяла преустройство. От юг бил направен втори вход със стълбище, което се спускало от хълма Велия и свързвало базиликата със Свещеният път. Новото преддверие имало портик с 4 колони (тетрастил). Срещу него била направена втора абсида на северната стена.
Сградата е била използвана за търговска дейност и за провеждане на съдебни заседания.
При земетресенията през 847г. и 1349г. базиликата била сериозно повредена, като били разрушения южния и централния кораб. На външната стена на базиликата по нареждане на Мусолини са били поставени карти представящи развитието на Римската империя и Италия. През 1960г. по време на Летните олимпийски игри в сградата са се провеждали състезанията по борба.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Рим, фотоалбуми / Roma, gallery