Флоренция, Ораторията „Добрите мъже от Свети Мартин” / Florence, Oratorio dei Buonomini di San Martino

Ораторията «Свети Мартин» във Флоренция е принадлежи на католическа благотворителна организация – „Дружеството на добрите мъже от „Свети Мартин”. Сградата се намира близо до флорентинският манастир „Света Богородица”.
Първоначално ораторията е служела за енорийски храм. С нарастването на населението на града през Късното средновековие по-малките енории били закрити, включително и „Свети Мартин”. Епископът св. Антоний Флорентински учредил през 1441г. „Дружеството на добрите мъже”, което се състояло от 12 мъже, които имали за задача да подпомагат бедните, а също и представителите на видни флорентински семейства изпаднали в затруднение. Членовете носели като отличителни белези черно наметало и червени шапки. Папа Евгений ІV изразил възхищението си към членовете на дружеството, като ги нарекъл „Ангелите на Флоренция”, а Савонарола отпуснал да организацията 3000 флорина.
Сградата на ораторията и вътрешната й украса са скромни. Забележителност на интериора са стенописите посветени на живота на патрона св. Мартин от Тур (св. Мартин дарява наметалото си; Христос се явява на сън на св. Мартин ), на Актовете на милосърдие (погребване на мъртви; посрещане на поклонници; посещаване на затворници; посещаване на болни; даряване на дрехи; напояване на жадните) и нотариални действия (удостоверяване на бракосъчетания и инвентаризация). Фреските с нотариални действия се дължат на влиянието на Гилдията на съдиите и нотариусите, чиято сграда се е намирала наблизо. Счита се, че стенописите са дело на Доменико Гирландайо, но има предположение, че може да са дело на Франциско ди Антонио или на Доменико ди Джовани. Картината „Мадоната с Младенеца и малкият св. Йоан” се счита, че е дело на Перуджино. На олтара се намира бюста на св. Антоний, а изображенията се счита, че са дело на Верокио. На външната фасада над входа се намира изображението на епископа св. Антоний Флорентински, а фреската до вратата дело на Козимо Уливели изобразява св. Мартин, който дава милостиня на бедните.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Флоренция, фотоалбуми / Florence, gallery
Hosted by uCoz