Будапеща, Боздугановидната кула / Budapest, The Mace Tower

„Боздугановидната кула” е наречена така, защото формата и напомня боздуган заради цилиндричната си форма и уширението на покритата тераса в горния й край. Предполага се, че кулата е била построена при управлението на император Сигизмунд Люксембургски (1387-1437). Тя заедно с „Голямата рондела” е охранявала намиращата се до нея „Фердинандова порта”, която е добила сегашния си неокласически вид през1838г., както е отбелязано на надписа над нея: „FERD. I. AUST. IMP. HUNG. BOH. REX H. N. V. MDCCCXXXVIII”.
Основите на кулата са от средновековието. По-късно стените на кулата са били удебелени, а също така съоръжението е било декорирано. Преди ВСВ кулата е била по-ниска и по-широка. През ВСВ при боевете с укрепилата се в Бидимския замък германска военна част кулата е понесла значително по-малко поражения от останалите сгради на двореца. По време на реставрацията е било снето по-късното удебеляване на стените и е била увеличена височината на кулата.
Начало/ Home
Галерии / Gallery
Будапеща, фотоалбуми / Budapest, gallery