Будапеща, Анжуйския бастион / Budapest, Anjou bastiya

Анжуйският бастион е отбранявал северния участък на крепостта на Буда. Той е разположен между Бечката (Виенската) порта и Естергомската рондела. Стената е в този участък е била подсилена с кулите „Сиявуш паша” и „Мурад паша”. През 1686г. по време на обсадата на Буда при бастиона са се водили тежки боеве. По-късно бастиона е носел имената Фердинандов, Нандор и Примас, а след Втората световна война е получил днешното си название Анжуйски. При Анжуйският бастион се намира гробът на последния турски паша в Буда – везирът Абдуррахман Абди Арнаут паша.
Кулата „Сиявуш паша” е била построена между 1648 ш 1650г. и е представлявала полукръгъл бастион. По време на боевете за Буда през 1686г. кулата е била разрушена и останките й са били използвани за направата на Карловия бастион.
Кулата „Мурад паша” е била построена между 1650 и 1653г. първоначално като каземат. По време на боевете за отвоюването на Буда кулата е била разрушена и е била възстановена през ХVІІІв. През 1960г. са били проведени разкопки на каземата.
Начало/ Home
Галерии/Gallery
Будапеща, фотоалбуми / Budapest, gallery