ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ПШИНСКИ ПОМЕНИК

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

         Пшинския поменик се е намирал в манастира „Св. Прохор Пшински”, откъдето идва и названието му. През 1860г. К.Николаевич занесъл в Белград направен от Ст. Веркович препис  от поменика. През януари 1878г. сръбската войска завзела кумановския край, заедно с Пшинския манастир. Когато съгласно клаузите на Берлинския договор тези територии трябвало да се върнат на Османската империя, ръкописа, в който е поменика бил отнесен в Белград.

Ръкописът не е запазен изцяло, като липсват последните листи. От него са се запазили 89 листа. На лист 1-а има встъпление за предназначението на поменика. На лист 7-б е „За желаещите да се впишат в светия поменик”. На лист 10-а е „Начало на поменика”, като има три молитви, с които започва поменуването. На лист 11а под заглавие „Помени благочестивите и христолюбиви царе” започва поменуването на владетелите. На лист 12-а от по-ново време в ивицата на листа е написано: „Да се знае, че от както царството е било завладяно след битката на Косово, в майка дете е пропищяло. От лист 13-а до края на лист 14 има имена. На лист 15а се чете „Помени преосвещените патриарси, митрополити и епископи”. На лист 17а се чете: „Помени игумените и еклесиарсите”. От лист 20-а до 21 лист се намира „Помен на йеромонасите”. На лист 22-б се чете „Помени, господи, своите раби”. От лист 25а започва „Помен на монасите”. На лист 31а има помен на влашките воеводи като с червено мастило е написано: „Помени, господи, благочестивия Йоан Влад воевода и неговата госпожа Мария”, а от по-късно време с черно мастило е добавено „Благочестивия цар Феодор, руския” и след това: „Помени, господи, благочестивия господар Йоан Радул воевода и неговата госпожа Кателина”. На лист 35а започва поменуването на Сремските Бранковичи. На лист 36-а започва „Помени благочестивите християни”, като е писано с различни почерци. На лист 64-а започва „Помена на монасите”, като се четат и имената на някои селища: Буланци, София, Градец, катун, Ясеновик, Ново Бърдо. На лист 78-а започва служба посветена на св. Прохор под заглавие: „Месец октомври, ден, памет на преподобния и богоносен наш отец и пустиножител Прохор.

Поменика е изписан с червено и черно мастило, което е съответно възпроизведено и тук. Също както в поменика и тук с по-ситен червен шрифт са поставени някои бележки. Печата се по Ст. Новакович, „Пшински поменик”, „Споменик”, бр. 29/1895г.,СКА , Белград,стр. 9-10.

ALD

 

(Лист 11-а)

 

Помен на благочестивите и христолюбиви царе

 

Помени, господи, благочестивите царе:

Симеона монаха Неманя

Анастасия монахиня кралица

Симеона монаха, първия крал крал

Йоана монаха краля крал

Стефана монаха краля крал

Елена монахиня кралица кралица

Стефана краля Уроша Уроша

И сина му великия крал крал

Симонида кралица кралица

Стефана краля крал

Кетелина кралицата

Стефана монаха Уроша Уроша

раба божия Владислава

раба божи Никола Стефана

раба божи Стефан Урош

раба божи Стефана краля Уроша крал

Милутина Стефана краля крал

Стефана краля слепия крал

Помени, господи, благо[честивия] цар Стефан цар сръбски

Елена царица

Сина му Уроша царя.

Семшоу, брата царев.

Теодора, сестрата на царицата

раба божи Михаил

Помени, господи, благочестивия деспот Стефан, деспот сръбски

раба божи Теодор син деспотов

Помени, господи, благочестивия деспот Гюрга; помени, господи, благочестивата госпожа Ерина деспотица

раба божи Тома брат на царицата

раба божи Грьгур син на деспота

раба божи Степан син на деспота

Помени, господи, благочестивия деспот Лазар; помени, господи, благочестивата царица Мара царица; помени, господи, благочестивите господа:

раба божи Оливера деспота

раба божи Деяна деспота

раба божи Ефросина Катакузину

раба божи Евдокия деспотица

раба божи Драгаша

раба божи Костадина воевода  брбльзарски

раба божи Степана бановик

раба божи Теодор Влад воевода

раба божи Владислав тимарник

раба божи Браян слуга на воеводата на власите Владислав

раба божи Тодора челниковик

раба божи Гюро челниковик

раба божи Йоана

раба божи Елена

раба божи Тодору

раба божи Шаина … анянин

раба божи Радул жупана

раба божи Тодор

раба божи Степана Скопие

раба божи Дмитър

раба божи Велихно

раба божи Дмитра кнез скопски и другарката му Цвета

раба божи Раю Трьговище и другарката му Неранжу

И йерая Йоан

И другарката му Теодора (в полето с бързопис е нечетливо е написано „Кралев кут”)

 

Следват по-късни  имена

 

Лист 15-а

 

Помен на преосвещените патриарси, митрополити и епископи. Помени, господи, своите раби:

Сава, първия архиепископ сръбски

Арсения архиепископа сръбски

Сава другия архиепископ сръбски

Гаврил, митрополита скопски

Никодима митрополита новобърдски

Калевита митрополита

Атанасия митрополита Скопие

Йоаникия архиепископа

 

Следват светски имена

 

Лист 17-а

 

Помен на игумените и еклесиарсите. Помени, Господи, своите раби7

Игумена йеромонаха Григорий

Еклесиарха йеромонаха Митрофан

Игумена Теодосий монах

Игумена йеромонаха Гервасий

Игумена йеромонаха Гервасий

Игумена йеромонаха Марко

Игумена йеромонаха Теофан Сарандопор

Игумена йеромонаха Михаила Златоуст

Игумена йеромонаха Паисий Рила

Лист 16-б

Андоний игумен