ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Сучавска стенна  хроника 1574—1590 г.

 

            Сучавската стенна хроника е изписана със златни букви на южната вътрешна стена на наоса на някогашната митрополитска черква на Молдова „Свети Георги” в Сучава.   

Издания и изследвания: Cronicile slavo-romne din sec. XV-XVI publibate de Ion Bogdan. Editie revzutặ şi completatặ de  P. P. Panautescu, Buc., 1959, p. 162; .Грекул, Ф.А., „Славяно-Молдавские летописи, ХV-ХVІв., М.,  1976, стр. 139.

                                                                                                                                             ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

            7082, юли, 24, стана господар на Йоан Петър1 воевода. През годината 7097, юни, 24, митрополита покри църквата и направи и камбанария, и пренесе и свети Йоан2 в митрополията.

            През 7092 година, юли, 31, се роди Стефан воевода3, сина на Петър воевода.

            И пак през 7098 година, февруари, 2 с божия помощ му донесоха скиптър от турския цар и беше помазан за господарството от ръката на преосвещения наш отец кир Георги Мовилович, митрополита на цялата Молдавска земя.

           

__________________________________

БЕЛЕЖКИ:

1.      Петър V Хромия (1537-1594г.), молдавски воевода (1574-23 ноември 1577, 1 януари 1578 - 21 ноември 1579; 17 октомври 1583 – 29 август 1591) ;

2.      Става дума за пренасяне на мощите на св. Йоан Нови Сучавски (Трапезундски) в митрополитския храм, където се намират и днес.

3.      Стефан VІІІ Разван – молдавски воевода (април-декември 1595)