ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

27 писмо: От Лъв Хиросфакт до сина на патриция Никита

 

Издания: Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017, стр. 283.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

Пак от него до сина на патриция Никита Мон(омах)1

 

Не омръзва на умните хора да учат умния. И тъй, знаейки, че по разум ти превъзхождаш много, ние не считаме за справедливо да те учим. И освен това, доколкото делата се привеждат в движение от хора, живеещи по собствени закони, а по-скоро беззаконни, лицемерни и търсещи напразни кавги, изключително затруднително е за мен, изгнаника и не знаещ за много изобретено срещу мен, да разсъждавам и да давам указания относно помощта в наша защита. При теб там има мои слуги, които ще ти разкажат какво е станало. И тъй, помисли и усърдно поразсъждавай за това и нашите дела ще се подредят към по-добро, особено ако ти поговориш за мен и в моя защита с Лъв Равдух2, магистър и логотет на дрома – имам предвид моя зет3. Бъди здрав!

_____________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.       Никита е известен само от писмото на Лъв. От второто му име са запазени само първите три букви. Г. Колиас ги е възстановил като Мономах, но по това време е имало и други фамилии, които са започвали с тези букви: Монтанос, Монохирариос, Монотис, Монокаритис, Монохир, тъй че реконструкцията не е съвсем сигурна.

2.       Според един запазен негов печат Лъв Равдух е бил протоспатарий и стратег на Драч (PmbZ, II, Bd. 4, # 24400). Според Константин Багренородни Лъв Равдух бил стратег на Драч, а след смъртта на император Лъв VІ бил почетен с чин магистър и логотет на дрома. Когато Лъв Равдух отишъл на среща със сръбския княз Петър, захълмския княз Михаил разбрал за тези преговори и съобщил на цар Симеон, че целта на посещението е била да се подтикнат маджарите да нападнат България. След победата при Ахелой цар Симеон изпратил армия срещу Сърбия, която да смени княз Петър с Павел Бранович (ГИБИ, т. 5, стр. 210-211). Съдейки по писмото обаче, Лъв Равдух ще е станал магистър и логотет на дрома още по времето на Лъв Мъдри.

3.       Лъв Равдух е бил женен за сестрата на Лъв Хиросфакт.

 

 

__________________

 

Писмата на Лъв Хиросфакт