ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

23 писмо: От Лъв Хиросфакт до император Лъв VІ Мъдри

 

Издания: Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017, стр. 226-228, ГИБИ – т. 4, стр. 183-184, № 16 (началото на писмото).

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

От магистър, проконсул и патриций Лъв до самодържеца на ромеите Лъв

 

Ако призивът към състрадание в предишните ми писма не е трогнал твоето величество, то ето господарю, вместо маслинова клонка1 аз ще положа пред теб трите пратеничества – аз говоря за тези, при които бях в България, а също онова в Сирия, имащо резултата на десет дела.

От първото аз се завърнах, прибирайки оттам сто и двайсет хиляди пленници и подписах споразумение за мир2; в резултат на второто аз донесох в дар на Твое царство трийсет крепости в Драчко3 с техните богатства и жители, измъквайки ги, по думите на пророка, като ухо от лъвска уста4; а при третото пратеничество, когато българите искаха да заселят разорения от агаряните Солун5, то аз ги убедих и ги изгоних, като получих града обратно.

Ако не си спомняш за моето пратеничество6 при арабския амир-ал-муминин7, то аз знам, че ти ще бъдеш възхитен, отново да разгледаш десетте, както вече казах, успешни дела, които бяха доведени от мен до всеблагоприятен завършек. Аз говоря за подписването на мира и за размяната на едноплеменни пленници и за тези арабски посланици, които аз доведох със себе си оттам за да се поклонят на Твое величество с множество разнообразни дарове; а също за йереите на Антиохия и Божия град8, които аз съпроводих и доведох до самия Град за събора във връзка с теб; и също за двете сарацински области, които бяха принудени да станат данъкоплатци на империята на ромеите – имам предвид Апембасан и Абделомех; да не говоря за другото мирно споразумение, подписано с мелитинците9 и за гръцките пленници, които прибрах оттам; и още повече за това – за сключването на споразумение с тарсийците10, които бяха писмено потвърдени, според които войната ще се води само в течение на две години, а на третата ще се запази мирът и ще се извърши размяна (на пленници).

Ето какво имам за теб господарю, вместо подтикване с молба. Ако това не те подтикне, то вземи под внимание туй, че аз съм роднина на твоята съпруга, а моята жена се намира в най-близко родство по кръв с твоите роднини. Макар аз да съм и чуждоземец11, то няма нищо удивително: защото и Нил е чуждоземец12, но оросява Египет; и дъждовете са чужди на земята, но я изпълват с плодове; и реките са чужди на морето, но го изпълват с риба; и ние сме чужди за слънцето, но то огрява всички нас; и лястовицата и славея са чуждоземци, но щом дойде пролетта, тях всеки дом не ги прогонва; и самото ни тяло е чуждо на душата, но тя се съединява (с него) без да се смесва и недвижима, движи и оживява нашето тяло13, ставайки някак си обща с него.

И така, бъди човеколюбив и дарувай милост на твоя слуга и ти, о слуга на Бога! Спаси ме и ме приеми, и аз ще надмина в ритмичен танц подскоците на сатира14 и комическия кордак15. Отхвърли, отхвърли, владетелю, това у тебе, което е прекомерно царствено и пречещо да се говори свободно и аз ще отхвърля унилостта! Възстанови своето бащинско (отношение) и аз ще стана весел! Да видя този, за когото тъгувам, да го видя! Да видя този, към който се стремя и да съзра волната и ликуваща светлина, радостен и светъл ден! Не презирай моята молба, о, не, владетелю, не! Защото докога моя дом ще е в позор? Докога ще е тази най-тъмна нощ? Докога ще съм неподстриган16 и всичко останало? Усмихни се, о, мое слънце, да, усмихни ми се! Усмихни се и аз ще се засмея; погледни ме любезно и ще се зарадвам; подари ми теб самия и аз ще получа всичко!

 

_____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

 

1.     Маслиновата клонка е била носена от пратениците в Древна Гърция. Хиросфакт пак играе със значението на думите. Употребено е в смисъл на думата „молба”, но същевременно подготвя императора за следващото описание на заслугите на автора на писмото свързани с трите му пратеничества в България и това при арабите.

2.     Първото пратеничество е свързано с първата война на Симеон І срещу Византия, започнала през 894г. заради преместването на тържището на българските търговци. По време на това пратеничество Хиросфакт бил хвърлен в затвора и по време на престоя му там били написани първите 14 писма от запазената кореспонденция на византийския дипломат между него и българския владетел.

3.     Второто пратеничество в България е станало между 896г. и 904г., като някои изследователи го датират в по-тясна граница: между октомври 901г. и май 902г. Настоящото писмо е основния източник на данни за това пратеничество.

4.     Ам. 3.12.

5.     На 31 юли 904г. Солун бил превзет от арабски пирати, водени от византийския ренегат Лъв Триполит, а населението му било отведено в плен. Българският владетел започнал преговори с арабите да му предадат града, като имал намерение да го насели с българи и да го присъедини към България. Лъв Хиросфакт обаче успял да го разубеди.

6.     Пратеничеството при арабите продължило две години в периода 905-907г. То имало за цел да бъде сключен мир, да бъде извършена размяна на пленници, а освен това Хиросфакт трябвало да осигури пълномощия от александрийския, антиохийския и йерусалимския патриарх за узаконяването на четвъртия брак на император Лъв VІ със Зоя Чернооката. Хиросфакт довел патриарсите в Цариград за състоялия се там събор през 907г.

7.     Амир ал-муминин” – титла на арабските халифи, която означава „повелител на правоверните”. Хиросфакт, който пребивавал 2 години като пратеник при арабите правилно е възпроизвел произнасянето на титлата, докато напр. Теофановия продължител я е изопачил на „амермумни”.

8.     Под Τεουπόλεως се има предвид Йерусалим. Той бил завоюван от арабите през 638г., а седалището на антиохийския патриарх паднало под тяхна власт през 637г. По тази причина мисията при арабите била свързана и с довеждането на патриарсите в Цариград за събора за узаконяване на четвъртия брак на император Лъв VІ.

9.     Става дума за мелетинския емир. Мелетина (дн. Маратия, Турция) била превзета от арабите през 638г. По времето на император Лъв VІ регионът се намирал под властта на полунезависим владетел, подчинен на багдадския халиф.

10. Става дума за тарския емир. Тарс Киликийски (дн. Тарсус, Турция) се намира недалеко от прохода през Тавърските гори, който свързва Мала Азия със Сирия. Градът паднал под властта на арабите около 630г.

11. Под „чуждоземец” има предвид, че не е столичанин по рождение, а е дошъл в Цариград от провинцията.

12. В смисъл, че Нил извира извън Египет, но преминавайки през територията му, напоява земите на страната.

13.  Превода е направен смислово. В оригинала Хиросфакт се изразява по-витиевато, за да демонстрира своята изисканост и начетеност, като използва „по-лошото”, в смисъл, че безсмъртната душа е по-съвършена от смъртното тяло.

14. Сатирите според древногръцката митология били полубожества от свитата на Силен и Дионис. Сатирите били веселяци, пияници и любители на сексуалните наслади.

15.  Кордакът в античните комедии е бил комичен танц, при който танцьорите подражавали на пиян човек, като извършвали и непристойни телодвижения. Затова по-късно под кордак разбирали всеки непристоен танц. Изявлението, което Хиросфакт прави тук как щял да се весели като сатир и да танцува кордак показват, че упреците на неговите противници относно разпуснатите му нрави не са безпочвени.

16.  Това че не е подстриган е използвано в смисъл, че външният му вид е занемарен, тъй като се намира в дълбока печал заради заточението.

 

 

__________________

 

Писмата на Лъв Хиросфакт