ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

22 писмо: От Лъв Хиросфакт до император Лъв VІ Мъдри

 

Издания: Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017, стр. 223-225.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

От магистър, проконсул и патриций Лъв до самодържеца на ромеите Лъв

 

Доколкото, господарю, моленето с атическа реч не е променило твоя гняв на състрадание, то ето, нека лирата на Давидовите песни да смекчи твоята душа към милост и нека състрадателните дела на Христа да сломят твоята суровост по отношение на мен самия.

Но кое точно от Давид? „Докога, господарю, ще забравиш за мене до края? Докога ще отвръщаш лицето си от мен? Докога ще се възнасят враговете ми над мен? Погледни ме, чуй ме, господарю!1 Умножиха се скърбите на сърцето ми. Избави ме от ме от нуждите ми. Погледни на моето смирение и на моя труд, погледни на враговете ми, как се умножиха и с неправедна ненавист ме възневидяха. Съхрани душата ми и ме избави, за да не се посрамя, че след Бога се надявах на тебе!2 Защото аз никога не съм седал в суетно съвещание и не съм влизал заедно със законопрестъпници.3 Затова не ме предавай на моите притеснители4 заради враговете ми. Чуй гласа на моленето5 ми и ме изведи от тази клопка, в която те тайно са ме поставили6 и аз ще се зарадвам и развеселя заради милостта ти7. Защото вече силата ми изнемогна в нищета8, защото костите ми са изгорени като дърва9.  Защо? Защото аз чистосърдечно бях предаден на забрава, като мъртъв, защото аз станах като разбит съд10. Но покажи ми лицето си и аз ще се спася и сред народа силно ще те възхваля11, господарю! И тъй, това са речите, възбуждащи състрадание към мен.

А какъв е Христос, сина Давидов12? Време е да спомена. Бъди човеколюбив като Него! Защото той не отхвърли нито митаря13,  нито блудния14, нито Закхей15, нито стотника16, нито Петър по време на морското вълнение17, нито Малах сред мечовете18, нито  хананейката от езичниците19, нито самарянката-разпътница20, нито съразпънатия разбойник21, нито Лонгин-убиеца22, нито блудницата, преизпълнена с разпътност23. А не се бави с милостта, бидейки и показвайки се като добър Христов ученик! Защото всеки недълговечен (човек) е мимолетен; даже юношата пада мъртъв на земята, а стареца по-скоро от всички. Защо изгаряш човека, който не след дълго няма да го има на света? О, не лишавай нито себе си от благост, нито мен от веселие в радост! Защото нито извора казва: „не пий”, нито цвета: „не мириши”, нито плода: „не бери”. Дърветата приемат птиците, водораслите – рибите, скалите – зайците, дупките в земята – влечугите, а най-човеколюбивите от императорите – изгнаниците. Аз пък се стремя към теб и кое е удивителното? Нима аз ще съм единствения лишен от любовта към прекрасното? Защото прекрасното ме привлича като предмет на желанието, нравът – като нещо благоразумно, красноречието – като нещо забележително. И тъй, нека не се разсърди твоята природна безгрижност на моята старост, да не се развенчае пред мен твоето милосърдие! А ако не, то аз скоро ще умра. Така че за тебе е важно и ще е по-достойно за Твоя царственост.

 

_____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

 

1.     Пс., 12.2-4.

2.     Пс., 24.17-20.

3.     Пс., 25.4. Този цитат показва, че е възможно Лъв Хиросфакт да се е усъмнил, че противниците са му го набедили, че е влязъл в сговор с Андроник Дука, което според някои изследователи е причината за заточението. В преписката си с императора няма конкретно споменаване, че му е било повдигнато и такова обвинение, което ще рече, че дори да е имал това предвид, по-скоро тактично е декларирал, че не е бил замесен в заговор.

4.     Пс., 26.12.

5.     Пс., 27.2.

6.     Пс., 30.5.

7.     Пс., 30.8.

8.     Пс., 30.11.

9.     Пс., 101.4.

10. Пс., 30.13.

11. Пс., 34.18.

12. Мат., 1.1.

13. Лука, 18.9-14.

14. Лука, 15.11-32.

15. Лука, 19.1-10.

16. Мат., 8.5-10.

17. Мат., 14.25-32.

18. Лука, 22.49-51; Йоан. 18.10.

19. Мат., 15.22-28.

20. Йоан, 4.5-42.

21. Лука, 23.39-43.

22. Мат. 27.54, Марко, 15.39 и Лука, 23.47. Името на Лонгин не е споменато в четирите канонични евангелия. То е записано в апокрифнато Евангелие на Никодим. Според църковното предание Лонгин по-късно станал християнин и мъченик, чиято памет се почита от Православната църква на 16/29 октомври. С неговото име се свързва и т. нар. „копие на съдбата”.

23. Лука, 7.37-50.

 

 

__________________

 

Писмата на Лъв Хиросфакт