ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

19 писмо: От Прокопий от Цариград до Лъв Хиросфакт в Багдад

 

Издания: Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017, стр. 214-215, ГИБИ – т. 4, стр. 184, № 17 (само първата половина от писмото).

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

От Прокопий1 – спатарий2 и братовчед на асикрита3 от Града4 до магистър Лъв в Багдад5

 

Беше необходимо непременно, та и Изтокът6 да не остане лишен от твоите чудеса, о най-добър от мъдрите мъже и почетен дар на самата мъдрост! Беше необходимо, та и тези агаряни7, които високомерно считат, че тях нищо житейско не може да ги удиви, ти единствен им се показа като пълно изумление – не само заради превъзходството в мъдростта, а също заради силата на ума и словото, „подобен на снежна буря”, както казва Омир8, които по-рано вече трижди поразиха разума на скитите9, но и заради благородството и разсъдливостта, за които без премълчаване говорят всички езици, а също умението да боравиш с тях, ставайки най-добрия посредник между двата народа, отделяйки голямата част за нас, но за всяка страна – подобаващото. Не само се яви вестител на свободата, но и напълно я донесе, като идвайки при нас, водиш преди всичко архиереите10, които да се погрижат за установяването на църковен мир. И ето, великият и мъдър наш император11, както подобава, не премълчавайки похвалите разказва за теб и до такава степен се радва и възхищава на твоите дела, че дори на царската трапеза преди всичко и вместо всякаква подправка всякак превъзнася с изумление твоето име.

Аз пък, макар да се отнасям с любов към тези разкази, съм уязвен от душевно униние, тъй като ми е невъзможно сега да се наслаждавам на твоето сладостно общение и любов, не защото съм станал слаб за толкова дълъг път, макар моето тяло да е изнурено заради податливостта към болести, както ти и сам знаеш, но заради прокрадващата към мен последваща болест на седалището12, да дори се наложи да го пробождат с медни игли. Дълго време страдайки от това, ние съвсем неотдавна, твърде късно и трудно, намерихме здраве – разбира се със съдействието на твоите молитви.

Но, тъй като Бог отново те възвръща на въздигналия те, заради който ти прекрасно си провел преговорите, аз знам, че ти не ще ни оставиш без дарове, дори да не сме сторили нищо поне малко достойно за награда, но в твоите ръце е готова почитта и за нас. Защото знам, че ти, както във всичко, така и в това подражаваш на Христа, Който безвъзмездно и даром разпространява състрадателна грижа из вселената.

 

_____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Не е изяснено с категоричност кой е авторът на писмото. Предполага се, че той е споменатия Прокопий в писмото на патриций Тома до Лъв Хиросфакт.

2. Спатарият е титла от втори ранг. Думата означава „мечоносец”.

3. Асикрит - писар, секретар.

4. „Града” – византийските автори наричали така своята столица Константинопол, за да подчертаят нейното уникално положение спрямо всички други селища по света. Тази традиция е преминала в българския език и у нас вместо собственото име Византион или Константинопол се използва Цариград, както и в турския, тъй като Истанбул е производно от гръцкото „от Града”.

5. Лъв Хиросфакт бил изпратен в Багдад през 904-905г. за да води преговори за освобождаването на пленените от ренегата Лъв Триполит жители на Солун и да сключи мир.

6. По традиция от Римската империя територията на Византия, а впоследствие и на Османската империя се разделяла на две части: Изток и Запад. Тъй като всъщност Византия е Източната Римска империя, то въпреки названията на практика Запада е бил северните европейски, т.е. Балканските части на държавата, а Изтокът (Анатоли, преминало в турския език като Анадол) се явяват южните малоазийските територии. В случая под Изток се разбират арабските страни.

7. Под агаряни се разбират арабите. Наречени са така, защото са били считани за потомци на Аврамовия син Исмаил от Агари. Понякога по същата причина се обозначават и като измаилтяни.

8. Омир, „Илиада”, ІІІ.222.

9. Имат се предвид трите дипломатически мисии на Лъв при българите.

10. Става дума за антиохийския, йерусалимския и александрийския патриарси, които били поканени да участват в събора в Цариград, който се състоял през 907г. във връзка с желанието на император Лъв да бъде узаконен четвъртия му брак със Зоя.

11. Византийския император Лъв VІ Мъдри (886-912).

12. Вероятно става дума за възпаляване на хемороидите.

 

__________________

 

Писмата на Лъв Хиросфакт