ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

18 писмо: От патриций Тома от Цариград до Лъв Хиросфакт в Багдад

 

Издания: Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017, стр. 213

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

От патриций Тома1 от Града2 до магистър Лъв в Багдад3

 

Писмото на Ваше славно превъзходителство дойде до нас, известявайки покрай останалото и за това, че си болен, и това много ни огорчи. Но, доколкото то показва, че твоето пребиваване в чужбина се приближава към набелязаната цел, то ни подтиква да се ободрим относно твоето здраве, че и то ще ви бъде дадено от Бога, което ние и желаем да получиш и да те приемем заедно с прекрасното твое пратеничество, за да се насладиш на похвалите и от нашия свят император4 и от всички ромеи.

Що се отнася до книгата5, то тя за мен има малко значение или съвсем никакво, та затова не си струва оправданията. Ние също така предадохме от тебе приветствия на всички наши общи другари и приятели, а особено на господин Димитър, които и вас ви почитат с такива знаци на дружбата. Доколкото и ние с теб сме приятели, то искаме да ти предадем молбата от приятелите относно другаря и родственика, да не се бавиш да изпълниш пожеланото. Ние желаем да прибавиш като отличен завършек на твоите дела грижата за господин Прокопий6, която ти можеш да проявиш по всякакъв начин, тъй като действително умееш, както никой друг да почиташ добродетелта.

Но да имаш успех във всичко, о почтени и най-желан за мен от бащите, преуспели в добродетелите.

 

_____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Не е изяснено с категоричност кой е авторът на писмото. Предполага се, че най-вероятно това е синът на Константин Арменец, който освен титлата патриций в периода между 907г. и 912г. е заемал и поста логотет на дрома.

2. „Града” – византийските автори наричали така своята столица Константинопол, за да подчертаят нейното уникално положение спрямо всички други селища по света. Тази традиция е преминала в българския език и у нас вместо собственото име Византион или Константинопол се използва Цариград, както и в турския, тъй като Истанбул е производно от гръцкото „от Града”.

3. Лъв Хиросфакт бил изпратен в Багдад през 904-905г. за да води преговори за освобождаването на пленените от ренегата Лъв Триполит жители на Солун и да сключи мир.

4. Византийския император Лъв VІ Мъдри (886-912).

5. Не става ясно за каква книга става дума, но явно не се има предвид някакъв обикновен препис, а за оригинал даден от автора на Лъв за рецензия или за текст, който се намира трудно, защото в сатирата за Хиросфакт изглежда това събитие е използвано от Константин Родий за една от нападките: „Губещ книги, развалящ ги с фалшиви думи! Пишещ като груб овчар, като варварин в кожи!”.

6. Става дума за автора на следващото 19 писмо от кореспонденцията на Лъв Хиросфакт.

 

__________________

 

Писмата на Лъв Хиросфакт