ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

17 писмо: От квестора Анастасий от Цариград до Лъв Хиросфакт в Багдад

 

Издания: Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017, стр. 212.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

От квестора Анастасий1 от Града2 до магистър Лъв в Багдад3

 

Еврипидовци и Платоновци, пък и кой по-известен, биха страдали, както нас, затруднявайки се да опишат по достойнство твоето превъзходство в делата и в здравето, удивителен ритор, за който и недъгът не е пречка и с нищо не е намалил твоята енергия; с краткото страдание той е изцелил, аз мисля тъй, опасността от прекомерното благоденствие. По този начин твоето не е нещо посредствено, а високо и висше; и ние ти желаем най-висшето: та ти да се върнеш при нас и да се удостоиш с честта да видиш горещо обичаното лице на благия император, показвайки на невежите, а освен това представил и на осведомените, колко могъщи са е образованието и мъдростта в наши дни, създавайки други Орфей5, Одисей6 и Нестор7. Бъди здрав!

 

 

_____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1.                  Анастасий с прозвището Пелтека (ό Τραυλός) е бил поет, химнограф и житиеписец. Освен това писмо до Лъв Хиросфакт от неговото творчество до нас са достигнали една епиграма за разпятието на Христа (AG XV), надгробно слово за смирненския митрополит Митрофан, няколко химнографски произведения и похвално слово за светия мъченик Агатоник Никомидийски (M. Lauxtermann, “Three Biographical Notes”, Byzantinische Zeitschrift, 91, 1988, 401-405; Byzantine poetry from Pisides to Geometres. Texts and context, vol. 1, Wien, 2003, p. 110-111; PmbZ, II, Bd. 1, # 20297). Квесторът във Византия имал съдебни функции, а също и нотариални.

2.                  „Града” – византийските автори наричали така своята столица Константинопол, за да подчертаят нейното уникално положение спрямо всички други селища по света. Тази традиция е преминала в българския език и у нас вместо собственото име Византион или Константинопол се използва Цариград, както и в турския, тъй като Истанбул е производно от гръцкото „от Града”.

3.                   Лъв Хиросфакт бил изпратен в Багдад през 904-905г. за да води преговори за освобождаването на пленените от ренегата Лъв Триполит жители на Солун и да сключи мир.

4.                  Известният тракийски певец успял да очарова боговете Аид и Персефона, които му разрешили да отведе от царството на мъртвите покойната си жена. Макар опита му да спаси жена си в крайна сметка се провалил, то тук е споменат заради умението си да преговаря и убеждава.

5.                  Одисей е бил цар на Итака, участник в Троянската война и герой на Омировите поеми „Илиада” и „Одисея”. Хитроумният Одисей е измислил как да бъде превзета Троя с измама, а след края на войната много пъти проявявал своята съобразителност по време на завръщането си на родния остров. Сравнявайки Лъв с Одисей авторът прави комплимент за находчивост, съобразителност и способност да убеждава.

6.                   Нестор е бил цар на Итака, участник в Троянската война, символ на мъдрост и съобразителност.

__________________

 

Писмата на Лъв Хиросфакт