ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

 

16 писмо: От Генезий до Лъв Хиросфакт в Багдад

 

Издания: Лев Хиросфакт, „Сочинения”, прев. Т. А. Сенина (монахиня Касия), С-П, 2017, стр. 211, ГИБИ – т. 4, № 15, стр. 183

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Галерия]  [Филми] [Ново]

 

От магистър, проконсул и патриций Генезий1 до магистър Лъв2 в Багдад

 

Дори нашите надежди не биха могли да съответстват на сегашните известия от твоето писмо, когато то припомня примери на извършеното от теб! Аз говоря за трите пратеничества в България3 и за твоя голям разум и успехи, о, най-велики измежду пратениците, за твоите постижения, които ние с радост узнахме и тогава, и сега, а особено за тази чест, която ти тепърва достигна. Но само едно нещо ме огорчава – твоята болест, но се надяваме, че и над нея ще удържиш връх с Божия помощ и ние скоро ще видим твоето благополучно и щастливо завръщане. Бъди здрав!

 

_____________________________

 

БЕЛЕЖКИ:

 

1. Предполага се, че става дума за Йосиф Генезий – автора на историческото съчинение „Царе” или за негов родственик.

2. Лъв Хиросфакт бил изпратен в Багдад през 904-905г. за да води преговори за освобождаването на пленените от ренегата Лъв Триполит жители на Солун и да сключи мир.

3. До нас е достигналото само едно писмо до Генезий, номерирано като 15 писмо на Лъв Хиросфакт, но в него се говори само за пратеничеството му при арабите. Лъв Хиросфакт говори по-подробно за пратеничествата си в своето 23 писмо, което обаче е било изпратено до император Лъв VІ Мъдри по време на изгнанието, т.е. след отговора на Генезий. Въпреки ласкавите думи на Генезий, а също на квестора Анастасий (вж. 17 писмо), патриция Тома (вж. 18 писмо) и на спатария Прокопий (вж. 19 писмо) политическите противници на Лъв Хиросфакт не оценяват толкова високо дипломатическата му дейност. Константин Родий в своята сатира „На Лъв Хиросфакт” го нарича: „Посланик - користолюбец, разрушител на примирията”, а първопрестолният митрополит Арета Кесарийски е още по-конкретен, пишейки „Но разбери: коварният няма да има успех в лова, след като ти си причинил вреди  при тези пратеничества при българите и сарацините, а след това уличен в негодно изпълнение на пратеническите задължения, а най-вече като кроящ интриги срещу сътрудниците.”. След като се върнал от пратеничеството си при арабите, Лъв Хиросфакт бил изпратен на заточение в крепостта Петра, без дори да успее да се срещне с императора. Положителните оценки на дипломатическата му дейност са отпреди завръщането, а негативните – от времето, когато вече е бил в немилост. Изглежда, че след като се  е завърнал останалите участници в дипломатическата мисия са успели да го злепоставят дотолкова, че изпаднал в немилост и бил заточен.

 

__________________

 

Писмата на Лъв Хиросфакт