ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Коментар на Васил Златарски на деветото писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 131-132, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

В горното писмо Лъв Магистър обявява на Симеон, че е узнал най-сетне тайната на последното му писмо, макар и да го е разбрал в същия смисъл, в какъвто го е Симеон написал. Тази тайна, според Лъв, се заключава в една от характерните черти на българския княз, а именно, че Симеон, като правдив и живее добродетелно, обичал да се ползва във всичко с доверието на всички, и когато пишел някому, това той правел с цел да го допита, дали наистина тоя му доверява. Затова Симеон в писмата си всякога е представял работата в обратен смисъл, и ако некой повярва, че написаното в писмото е истинска правда, (а това той ще направи, едно, защото няма ум, т. е. не познава характера на Симеона, и друго защото го е счел за недобър човек), той справедливо намразвал такъв, защото нагло се подигравал с него, и не го слушал, т. е. не показвал никакво разположение към него ; ако ли пък не повярва, че писмото предава самата истина, и го е разбрал в обратен смисъл, (а това той ще направи, едно, защото има ум, т. е. се е съобразил с характера на Симеона, и друго, за­щото вярва, че последният е добър), в такъв случай Симеон, като се смята за почетен, обиква такъв и умее да го слуша, т. е. да изпълнява желанията му. — Подобно едно изпитание от страна на бъл­гарския княз, Лъв Магистър видял в последното му писмо. Колкото и нечовеколюбиво да е написано това писмо, защото Симеон окон­чателно отказал да върне пленниците, все пак Лъв не повярвал, че това е истина, понеже такъв отказ не се съгласува с неговия характер, както това той доказал в 7 писмо; напротив, той го разбрал като човеколюбиво, т. е. че пленниците ще бъдат пуснати, а от тук напълно е могъл да се надява, че ще спечели разположе­нието на Симеон, и заедно с това, че ще получи това, що е за него драго — връщането на пленниците.

Колкото натегната и дори софистична и да се показва основната мисъл в това писмо, Лъв Магистър продължава да я развива и в следващото си писмо, в което четем:

 

 

______________________________

 

Преписката на цар Симеон с Лъв Хиросфакт