ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Коментар на Васил Златарски на петото писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 122-136, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

И тъй Симеон в това писмо не само повтаря отказа си да върне пленниците по същата причина, — защото Лъв Магистър не познал бъдещето, но той като го лови на думи, защото Лъв не споменава в писмото си, кому той е обещал, отрича дори, че е обещавал за плен­ниците изобщо и особено на Лъва Магистра.

След тоя категоричен отказ на Симеон, на Лъв Магистър не остава нищо друго, освен да потърси по друг начин да въздейства върху Симеон и за такъв той избрал начина, който Симеон употребил за тълкуване на второто му писмо, както ще покаже следното писмо: