ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Коментар на Васил Златарски на третото писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 122-136, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

 

В това писмо Симеон право отказва да повърне пленниците, като мотивира отказа си с това, че нито императорът, нито сам Лъв Магистър не познали бъдещето, а оттук и неговото намерение; той дори обвинява Лъв, че лъжливо помислил, какво той няма да изпрати пленниците, при всичкото му желание това да направи, но откъде извежда всичко това в писмото на Лъв Магистър, той пред­пазливо премълчава и изобщо избягва да даде каквито и да било пис­мени обяснения. Впрочем, как Симеон е прочел и разбрал пис­мото на Лъва Магистър, ще ни покаже отговорът на Лъв Магистър.