ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Коментар на Васил Златарски на дванадесето писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 134-135, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

В 12. пък писмо Лъв Магистър изтъква друга характерна, според него, черта у Симеон. Като правдив човек и върши похвални дела, Симеон искал, щото нему да се вярва не тъй, както на другите, а именно, той искал, щото неговият отказ, изказан в последното му писмо, в който Лъв иска да види само една шега, да е и да се счита за равносилен на истин­ското съгласие на другите. Затова и последното му писмо на дело се показва правдиво, ако и на хартия да изглежда лъжливо, и то за да бъде неговата мъдро-шеговита и остроумна лъжа по-горе, т.е. да има по-­голяма сила, отколкото подозираната истина на другите. Вече в това желание на Симеон изпъквало, според Лъва, неговото човеколюбие, защото то показвало, че българският княз е правдив дори тогава, когато той не казва истината, а пък ако това е така, то не само никой няма да повярва, че той някога е лъгал, но и сам Симеон няма да се склони към лъжата, т. е. няма да поддържа отново отказа си да върне пленниците.

 

______________________________

 

Преписката на цар Симеон с Лъв Хиросфакт