ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ЛЪВ ХИРОСФАКТ

Коментар на Васил Златарски на единадесето писмо между Симеон І и Лъв Хиросфакт

Лъв Хиросфакт е високопоставен византийски сановник, който е носел високите титли магистър, антипат и патриций. Запазени са 27 писма от кореспонденцията му, 14 от които са разменени между него и цар Симеон І. Съдържанието на писмата е по превода на Васил Златарски публикуван в СбНУК, ХХІV, 1908, стр. 134, като текста е осъвременен, за да е по-достъпен за днешните читатели. Тъй като В. Златарски е направил коментари към повечето писма, те са добавени в списъка по-долу под съответното писмо.

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

            И тъй, както излиза в 11. писмо от общото положение, че „светлото и чистото", т. е. добрите душевни качества, които Симеон изобилно притежава по природа и с ум ги укрепява и всекидневно уголемява, не могат да бъдат надвити от писма, написани с мастило, защото първите са вродени и трудно се унищожават, а вторите, като добивани чрез изкуство за ползване, се заличават и се измиват с вода, Лъв Магистър изказва увереността», че и последното писмо на Симеона като написано с мастило, няма да надвие онова, което речта по-рано бе обя­вила съгласно с душата, т. е. няма да унищожи даденото от него по-рано обещание да върне пленниците, защото „прибавеното и изкустве­ното не може да надделее навика и естеството.

 

______________________________

 

Преписката на цар Симеон с Лъв Хиросфакт