ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

ДОКЛАД НА ЛАЛА ШАХИН ПАША ЗА НЕУСПЕШНА ОБСАДА НА ГРАД СОФИЯ ОТ 1384 ГОДИНА

 

          Шахин паша е виден турски военачалник, възпитател (лала) на султан Мурад І, а по-късно румелийски берлербей (управител на европейските владения на Османската империя). Събитията в доклада се отнасят към  785 г. от егира, т.е. 1384 г. от р. хр.,

            Текста се публикува по превода на Д.А. Ихчиев, „Материали за историята ни под турско робство” в „Известия на българското историческо дружество”, кн. 2, 1906г, София. стр. 92-94. За по-голяма достъпност на текста правописа е осъвремен, както и някои думи. В скоби от Ихчиев на някои места е поставил и съответните турски думи изписани с кирилица. В т. 2 от ХИБ, (Гюзелев, Петров, стр. 194-196) също е публикуван текста на доклад, но по превода на П. Ников, „Турското завоевание на България и съдбата на последните Шишмановци”, БИБ, І, т.1, стр. 130-132.

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 „Аз, сердар на османските победоносни войски, които воюват с кюфарските владетели в центъра на Румелия, няколко пъти опитвам щастието си да превзема и присъединя към ислямската държава обширната, равна и богата равнина на Софийското поле, както и самата крепост София. Но, за жалост (теесюф), крепостта не можа по никой начин да се превземе с атака и щурм (хюджум) отвън. Тая крепост е силна, здрава и много яка, та всички наши налитания и атакувания остават безпо­лезни и дори вредни. Големи жертви паднаха от дин-ислямските храбри войници (мерд-газаларъндан), които се само­пожертваха като курбан (шехиден). Аз, като румелийски бейлербей, сам лично водих храбрите войски на атака, но нищо не се сполучи: връщах се обратно без успех. Убедих се, че тази яка и много силна крепост със сила и юначество (куветъ ве мердлък иле) не ще може да се превземе скоро, ако не се употребят в случая някои хитрости и изкусни военни планове. Да се дават напразно безполезни жертви от хора, да се хабят материални средства и да се губи време — е доста рискувано и гибелно за нашето завоева­телно дело. Преди всичко, осмелявам се да ви опиша, според както имах възможност отблизо да узная и да се осведомя, положението и здравината на Софийската крепост. Последната още от старо време е била добре укрепена отвътре с всички приспособения на военното изкуство (Ел-харб хъдаетен). Тя е била столица на кюфарските хаким-текфури и постоянно е била главна резиденция на всички кюфарски военачалници, велможи, сановници и главнокомандващи (кюфари хакесар, ве риджал, ве бейлербейлери, ве сипахсаларин, ве юмера, ве мир-миранъ, дайми джай карари-дър). Вътре в крепостта има многобройна кюфарска от­брана армия, войниците на която едри, мустакати и на вид добре калени в боеве, само че са навикнали да употребяват вино и ракия — с една дума, хора веселяци. Откъм продоволствия, крепостта има в себе си изобилно храни: жито, брашно и жива стока — едър и дребен добитък. Софийската котловина (сахрай София) е много изо­билна в земеделско и скотовъдно отношение; тя може да храни за дълго време огромна армия. Военни провизии, припаси и военно-железарски работилници има в крепостта предостатъчно, и оттам може да се набавя всичко, що е потребно за войската им. Индустриални заведения, занаятчийници и работилници в София има доста; там се обработват тънки и дебели, вълнени и памучни материи, с които се обличат както кюфарските войници, тъй и многобройното население, което живее там. София, като заобиколена от близки гори и планини, има преизобилно студени балкански води за пиене на населението и за поене на многобройните стада, с които тъй много се слави тая страна. Климатът е добър, умерен и много здравословен. Овощия от всякакъв род и лозя там има в изобилие. Търговията в града е доста развита, защото на всяка страна се съглеждат като пиявици (солуклар гиби) наредени пътища, по които сноват насам-нататък пътници-търговци, търговски кервани с разни стоки и изделия, които се работят в София и се разпространяват по всяка посока за Румелия и за по-нататък. Пътищата и друмовете са много големи. Полето и горите са пълни с изобилни треви и овощни дървета; има и големи балкански дървета за градежи {бинакерестелери). По Софийската котловина се забелязват много диви животни, като: чакали (зиб), вълци (куртлар), сърни (атмаджа) и др. Така щото София и Софийското поле представляват истинска райска ябълкова градина (София ве София хавалисънда дилкишай иле немуней дженнет алмави дър). При това, вътре в София има и минерални горещи води, що служат за нуждите на населението, което е доста красиво, едро и стройно на глед, с весело настроение. Управлението и владението на София се намира изключително в ръцете на великия мръсник (разбира се владетел — кебири мурдарън), като тимар; а приходите, които се получават от данъци, той, владетелят, раздава на фаворизирани близки нему лич­ности, които се готвят да заемат високи държавни постове, подобни на тези, що носят названието „бейлербейлък”. (Кебири мурдарън ве бейлербейлък мансуби тайн олуна-джак риджаларън тимари ола гелмиш иди). Да се стои по-нататък по тези страни — става излишно, и аз съм на мнение, да оставя за свой заместник на поверения ми бейлербейлък и за комендант на османските победоносни войски подведомствения ми военачалник (сердар) Индже Балабан бей. Заповедта и повелението зависят от вас".