ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Оставката на последния сръбски архиепископ Калиник ІІ Ипекски (1766г.)  

 

На 15 август 1765г. бил осъден и екзекутиран Георги Спатари, син на Ставраки, а имуществото му било конфискувано. Една година по-късно при проучването на документите му турските власти открили запис, че Ипекската архиепископия му дължи около 25 000. Турските власти поискали парите от цариградския патриарх Самуил І (1763-1768; 1773-1774). Той първоначално отказал да поеме дълга, но се досетил, че може да злоупотреби със създалото се положение и заявил, че Патриаршията би платила, ако архиепископията бъде присъединена към нея. Притиснат от задълженията сръбският архиепископ Калиник ІІ (1765-1766) абдикирал. Възползвайки се от това развитие на нещата Самуил изплатил дълга, а в замяна Ипекската архиепископия била закрита, като епархиите й били присъединени към Цариградската патриаршия.

На следващата година моделът бил използван успешно и срещу Охридската архиепископия. Първо охридският архиепископ Арсений бил принуден да подаде оставка, след което вместо да бъде избран негов наследник, поместната църква била закрита, а епархиите й били предадени на Цариградската патриаршия. Самуил І не могъл дълго на се наслаждава на придобивките си, защото 1 година по-късно той самият бил снет от патриаршеският пост и заминал за Атон, където пребивавал и бившия архиепископ Арсений.

            Текстът е по превода публикуван в „Исторически изследвания за Охридската и Ипекската архиепископии”, превод Н. Михайловски, Цариград, 1869г., стр. 61-62.

                                                                                                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

 

Чрез настоящата Наша доброволна и непринудена оставка обявявам, че понеже вече не мога да посещавам архиерейския престол на светейшата Ипекска архиепископия заради тежките й дългове и от друга страна защото пожелах тихия и безпечален живот, при това, като исках да направя това отдавна и сега, когато времето позволи си давам оставката от този престол по доброволно и непринудено решение и с одобрението на светейшия патриарх кир кир Самуил и на намиращия се при него Свети Синов и на пребиваващите в Цариград архиереи подчинени на тази Светейша Ипекска архиепископия за да поставят на него друго достойно и подходящо лице. За доказателство на това направих настоящата доброволна оставка, потвърдена с моя подпис и печат.

 

Бивш Ипекски Калиник удостоверявам