ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Надпис на княз Борис Михаил І от с. Балши

 

Надписът е бил изсечен върху мраморен стълб, който бил намерен през 1917г. по време на Първата световна война сред развалините на манастир в село Балши, Албания. В надписа е посочена годината на поставянето му, която е 6374 от сътворението на света, т. е. 865/866 г. За такива паметници споменава в краткото „Житие на св. Климент Охридски” написано от охридският архиепископ Димитър Хоматиан: “В Кефалиния (Главиница) могат и до сегашно време да се видят каменни стълбове, върху които са издълбани писмена, разказващи за преминаването и  приобщаването на народа към Христа.” (СБЛ, 4, стр. 396).

Надписът е бил издълбан на мраморен стълб, висок 1.60м. и дебел 0.40м., с отчупен горен и долен край. Бил е намерен в развалините на манастир в Балши, Албания. На лицевата страна има два надписа разделени с кръст. В горната част е надписа на княз Борис І, а под кръста има надгробен надпис на нормандския военачалник Робер дьо Монфор, който починал през 1108г.

Настоящия текст се публикува по преводите на: Веселин Бешевлиев, „Първобългарски надписи”, БАН,  С, 1979г., стр. 139-140; Веселин Бешевлиев, „Прабългарски епиграфски паметници”, ОФ,  стр. 87-88 и Йордан Иванов, „Български старини из Македония”, 1931/1970г., стр. 12-16

 

 

                                                               ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Филми] [Ново]

Кратки летописни бележки           8 век      9 век      10 век   11 век   12 век   13 век   14 век   15 век   16 век   17 век   18 век   19 век

[† Покръсти се от Бога 
 архонтът на
] България 
 Борис, преименуван 
 на Михаил, заедно с 
 дадения му от Бога 
 народ в лето 6374.