ALD * HISTORICAL MATERIALS * ALD

Търновски надпис от ХІV век

                                  

В двора на търновския храм „Свети 40 мъченици” е била открита каменна плоча с част от надпис от ХІV век. Запазената част е висока 94 см., широчина 35 см. и дебелина около 13-14 см. Надписа е от 17 реда. До сега не са били открити други фрагменти от надписа. По тази причина днес има сериозни затруднения при опитите текста да се реконструира и нито един от предложените варианти не може да се приеме като сполучлив. Спорен е дори въпросът на колко плочи е бил надписа – 2 или 3. Не по-малко проблемно е какво е било предназначението на надписа, по чия поръчка е бил изработен и за кой Асен се говори за него.

ПРОБЛЕМА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА НАДПИСА: Вижданията се разделят в две групи – ктиторски или надгробен, като преобладава комбинирането на двете. Тези, които разглеждат надписа като надгробен,  обикновено свързват смъртта на лицето, над чийто гроб е поставен с турското нашествие. Другото виждане разглежда надписа като ктиторски, в който е бил описана реконструкция на построения от цар Иван Асен ІІ храм, като евентуално са направени някои поправки и на намиращите се в него или около него гробове.

ПРОБЛЕМА С ДАТИРОВКАТА: В надписа на 7 ред се споменава 18-та година, но не е посочено от кое събитие. Тъй като в началото със сигурност фигурира името на цар Иван Александър, то датирането се свързва с неговото управление. Единият вариант е от началото на управлението на цар Иван Александър – 1331г. В този случай 18-та година ще е 1349г. Друг вариант е да се пресметнат от смъртта на цар Иван Александър и тогава годината би трябвало да е 1389г. Надписа завършва с думите „година”, но липсват цифрите. Тъй като обаче цар Иван Александър е споменат в надписа като цар, то със сигурност изготвянето му е станало след 1331г.

ПРОБЛЕМА С ИМЕТО „АСЕН”: В надписа е споменато 3 пъти  името „Асен”( ред 4,11 е 15). Възможностите са няколко: цар Иван Асен ІІ – ктитор на черквата „Свети 40 мъченици”, Иван Асен или Михаил Асен - синове на цар Иван Александър от първия му брак с Теодора-Теофана, Иван Асен - синът на цар Иван Александър от втория му брак със Сара - Теодора и двама сина на цар Иван Шишман носещи също името Асен. Ако приемем виждането, че става дума за надгробен надпис, то при датиране към 1349г. погребания ще е синът на цар Иван Александър от първия брак – Иван Асен, а при датиране към 1389г. то е синът от втория му брак със същото име. С първият от тях се свързва един фрагмент от саркофаг, а неговото погребение е изобразено в Манасиевата хроника. Пак с него се свързва една бележка от Безименната българска хроника, че е убит от турците. Той изчезва от историята по времето когато турците извършат нападение на България, а след това заедно с имп. Йоан Кантакузин разбиват и убиват деспот Момчил. С вторият пък са свързани легендите за цар Ясен и вероятно именно той фигурира в турските извори като бан Янук. Според Мавро Орбини той е убит от турците. Изразът „другия Асен” на 15 ред показва, че в надписа се говори поне за две лица с името Асен. Ив. Гошев свързва фразата със една сходна на нея от Бориловия синодик където се изброяват покойните деца на цар Иван Шишман – Асен, Асен и Кера. Възможно е обаче да става дума и за двамата най-големи сина на цар Иван Александър – Иван Асен и Михаил Асен.

ПРОБЛЕМА С ПОРЪЧИТЕЛЯ НА НАДПИСА: Началото на надписа показва, че той е поръчан от жена, но тъй като името й липсва, то личността й е спорна. Първата възможност е да е Теодора-Теофана – първата съпруга на цар Иван Александър. В този случай липсващото име на великия воевода ще трябва да се свърже с някой влашките воеводи. Другите възможности са да е съпругата на някой от синовете му. За последното се извлича аргумент от началото на 2 ред, който започва с „-ха”.  Ако на редове 14-15 са били изброени децата на цар Иван Шишман, то в този случай вероятно надписа е поръчан от първата му съпруга Мария.

По-долу съм дал запазената част от надписа като попълванията са дадени в сиво, а в скоби са някои пояснения или варианти.

 

                                                      ALD

 

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости]  [Форум] [Ново]

               

 

(1)  Аз, благочестивата и христолюбива

(2)  ха на превеликия цар Иван Александър

(3)  ва и анепсия на великия воевода

(4)  царя на българите Асен дойде …

(5)  и намери замята българска (или благочестива)

(6)  сена от измаи

(7)  господина ми цар през 18-та година.

(8)  божия бе усмирен из …

(9)  вша се насели. Заради игото ар…

(10)                    на събра моя господин цар с божия с…

(11)                    Асен. Макар че щеше да падне от годините

(12)                    но укрепих пребивавайки в черквата

(13)                    от настоящия негов живот…

(14)                    събрах моите деца пред умрелия

(15)                    ра и пак другия Асен. Още и годи…

(16)                    пък с господина, техния баща …

(17)                    двете негови момиченца. В годината

Hosted by uCoz